Startvisning

Sætter indstillingerne for startvisning af PDF-filen i den eksterne PDF-fremviser.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF - (fanebladet) Startvisning.


Dialogen indstillinger for PDF-eksport Vis

Ruder

Kun side

Vælg at generere en PDF-fil, som kun viser sideindholdet.

Disposition og side

Vælg at generere en PDF-fil, som viser et bogmærkepanel og sideindholdet.

Miniaturer og side

Vælg at generere en PDF-fil, som viser et miniature-panel og sideindholdet.

Åbn på side

Vælg for at vise den opgivne side, når læseren åbner PDF-filen.

Forstørrelse

Standard

Vælg for at generere en PDF-fil, som viser sideindholdet uden zoom. Hvis fremviser-softwaren er konfigureret til at bruge en standard zoomfaktor, vises siden med denne zoomfaktor.

Tilpas til vindue

Vælg for at generere en PDF-fil, som viser siden med zoom til helt at fylde læserens vindue.

Tilpas til bredde

Vælg at generere en PDF-fil, som viser siden forstørret til at passe med bredden af læserens vindue.

Tilpas til synlig

Vælg for at generere en PDF-fil, som viser teksten og grafikken på siden med zoom til bredden af læserens vindue.

Zoomfaktor

Vælg en given zoomfaktor, som fremviseren benytter ved åbning af PDF-filen.

Sidelayout

Standard

Vælg for at generere en PDF-fil, som viser siderne efter layoutindstillingen i fremviserens software.

Enkeltside

Vælg for at generere en PDF-fil, som viser en side ad gangen.

Fortløbende

Vælg for at generere en PDF-fil, som viser siderne i en fortløbende lodret kolonne.

Fortløbende modstående

Vælg for at generere en PDF-fil, som viser siderne to og to i en fortløbende kolonne. Hvis der er mere end to sider, vises den første side til højre.

Første side til venstre

Select to generate a PDF file that shows pages side by side in a continuous column. For more than two pages, the first page is displayed on the left. You must enable support for complex text layout on Languages and Locales - General in the Options dialog box.

Støt os venligst!