Generelt

Sætter de generelle indstillinger til eksport af dit dokument til en PDF-fil. Område, billeder, vandmærke, formularer og andre parametre.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF - (fanebladet) Generelt.


Dialogen PDF-eksport generelle indstillinger

OmrĂĄde

Sætter eksportindstillingerne for sider, der skal medtages i PDF-filen.

Alle

Eksporterer alle definerede udskrivningsomrĂĄder. Hvis der ikke er defineret noget udskrivningsomrĂĄde, eksporteres hele dokumentet.

Sider

Eksporterer de sider, du skriver i feltet.

Til eksport af et sideinterval bruger du formatet 3-6. Til eksport af enkeltsider bruger du formatet 7;9;11. Hvis du vil, kan du eksportere en kombination af sideintervaller og enkeltsider ved at bruge et format som 3-6;8;10;12.

Markering

Eksporterer den aktuelle markering.

Vis PDF efter eksport

Ă…bner det eksporterede dokument i systemets standard PDF-viser.

Billeder

Sætter PDF-eksportindstillingerne for billeder i dit dokument.

Tabsfri kompression

Vælger en tabsfri kompression af billeder. Alle pixels beholdes.

JPEG-kompression

Vælg et JPEG-kompressionsniveau. Med et højt kvalitetsniveau bevares næsten alle pixels. Med et lavt kvalitetsniveau mistes nogle pixels og der opstår forvrængninger, men filstørrelserne formindskes.

Kvalitet

Indtast JPEG-komprimeringens kvalitetsniveauet .

Reducer billedopløsningen

Vælg for at omsample eller reducere billederne til et lavere antal pixels pr. tomme.

Vælg ny opløsning til billederne.

note

EPS-billeder med indlejrede forhĂĄndsvisninger eksporteres kun som forhĂĄndsvisninger. EPS-billeder uden indlejrede forhĂĄndsvisninger eksporteres som tomme pladsholdere.


Vandmærke

Tilføj en centreret, lodret, lysegrøn vandmærketekst til sidens baggrund. Vandmærket er ikke en del af kildedokumentet.

Underskriv med vandmærke

Marker for at aktivere underskrift med vandmærke.

Tekst

Indsæt teksten til underskrift med vandmærke.

note

Du kan ikke justere vandmærkets placering, orientering og størrelse. Vandmærket lagres ikke i kildedokumentet,


Generelt

Sætter generelle indstillinger af PDF-eksport.

Hybrid PDF (indlejret ODF-fil)

Denne indstilling sætter dig i stand til at eksportere dokumentet som en .pdf-fil, der indeholder to filformater: PDF og ODF. I PDF-visere optræder den som en almindelig .pdf-fil og den forbliver fuldt redigerbar i LibreOffice.

Arkiv (PDF/A, ISO 19005)

Konverts til PDF/A-1b, PDF/A-2b, eller PDF/A-3b format. Alle skrifttyper i kildedokumentet indlejres i den genererede PDF-fil og der skrives PDF-mærker (tags). Det primære formål er at oprette et elektronisk dokument, der er uafhængigt af hardware og software, og gøre det egnet til langtidsbevarelse.

note

PDF/A-2b anbefales til de fleste brugere, for det tillader lag og transparens i figurer og billeder. Det komprimerer også bedre (JPEG 2000) end PDF/A-1b og producerer sædvanæigvis mindre filer. PDF/A-3b er identisk med PDF/A-2b, med accepterer også indlejring af andre filformater.


Universal tilgængelighed (PDF/UA)

Opretter en PDF/UA-fil (UA = universal accessibility), der lever op til kravene i PDF/UA (ISO 14289) specifikationerne.

Opmærket PDF (tilføjer dokumentstruktur)

Vælg for at skrive PDF-mærker. Dette kan øge filstørrelsen enormt.

Opmærket PDF indeholder oplysninger om strukturen i dokumentindholdet. Dette kan hjælpe med at vise dokumentet på enheder med andre skærme og når der bruges skærmlæsnings-software.

Opret PDF-formular

Vælg for at oprette en PDF-formular. Den kan udfyldes og udskrives af brugeren af PDF-dokumentet.

Indsendelsesformat

Vælg format til indsendelse af formularer inde fra PDF-filen.

Vælg det dataformat, du vil modtage fra indsenderen: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML eller XML.

Denne indstilling tilsidesætter kontrolelementets URL-egenskab, som indstiller i dokumentet.

Tillad dubletter af feltnavne

Lader dig at bruge det samme feltnavn pĂĄ flere felter in den genererede PDF-fil. Hvis deaktiveret, vil feltnavne blive eksporteret med genererede entydige navne.

Struktur

Sætter indstilling af diverse funktioner som bogmærker, kommentarer og sidelayout.

Eksporter disposition

nVælg for at eksportere bogmærker i Writer-dokumenter som PDF-bogmærker. Der oprettes bogmærker for alle dispositionsafsnit (Funktioner ▸ Kapitelnummerering) og for alle elementer i Indholdsfortegnelsen, som du tildelte hyperlinks i kildedokumentet.

note

Kun afsnit med dispositionsniveau med niveau 1 - 10 bliver eksporteret. Afsnitstypografiens navn er ligegyldidigt. For eksempel eksporteres standardverisonen af afsnitstypografien Titel ikke, når dispositionsniveauet er Brødtekst. For at se et afsnitsdispositionsniveau vælger du Formater ▸ Afsnit ▸ fanebladet - Disposition og nummerering.


Kommentarer som PDF-anmærkninger

Vælg for at eksportere kommentarer i Writer- og Calc-dokumenter som PDF-anmærkninger

For at eksportere kommentarer i Writer-dokumenter som de vises i LibreOffice vælger du ▸ LibreOffice Writer ▸ Udskriv og vælger indstillingen I margener i området Kommentarer. De eksporterede sider bliver nedskaleret og kommentarerne bliver placeret i margenerne.

Eksporter indsatte tomme sider automatisk

Hvis slået til, eksporteres indsatte tomme sider automatisk til PDF-filen. Det er bedst, hvis du udskriver pdf-filen dobbeltsidet. Eksempel: I en bog er afsnitstypografien Kapitel indstillet til altid at begynde på en side med ulige sidetal. Hvis det foregående kapitel slutter på en side med ulige sidetal, indsætter LibreOffice en tom side med lige sidetal. Denne indstilling kontrollerer, om denne side med lige sidetal skal eksporteres eller ej.

Brug reference XObjects

Denne indstilling påvirker, hvordan PDF-billeder eksporteres tilbage til PDF. Når denne indstilling er deaktiveret, medtages den første side PDF-data i uddata. PDF-eksporten fletter de brugte billeder, skrifttyper og andre ressourcer under eksporten. Dette er en kompleks handling, men resultatet kan ses i forskellige fremvisere. Når indstillingen er aktiveret, bruges opmærkningen reference XObjekt; dette er en simpel handling, men fremviserne skal understøtte denne opmærkning for at vise vektorbilleder. Ellers vises en en Tilbagefalds bitmap i fremviseren.

Støt os venligst!