Generelt

Sætter de generelle indstillinger til eksport af dit dokument til en PDF_fil. Område, billede, vandmærke, formularer og andre parametre.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF fanebladet Generelt.


Dialogen PDF-eksport generelle indstillinger

Område

Sætter eksportindstillingerne for sider, der skal medtages i PDF-filen.

Alle

Eksporterer alle definerede udskrivningsområder. Hvis der ikke er defineret noget område, eksporteres hele dokumentet.

Sider

Eksporterer de sider, du skriver i feltet.

Til eksport af sideområde bruger du formatet 3-6. Til eksport af enkelte sider bruger du formatet 7;9;11. Hvis du vil, kan du eksportere en kombination af sideområder og enkeltsider ved at bruge et format som 3-6;9:10;12.

Markering

Eksporterer den aktuelle markering.

Vis PDF efter eksport

√Öbner det eksporterede dokument i systemets standard PDF-viser.

Billeder

Sætter PDF-eksportindstillingerne for billeder i dit dokument.

note

EPS-biileder med indlejrede forhåndsvisninger eksporteres kun som forhåndsvisninger. EPS-billeder uden indlejrede forhåndsvisninger eksporteres som tomme pladsholdere.


Tabsfri komprimering

Vælger en tabsfri komprimering af billeder. Alle pixler bevares.

JPEG komprimering

V√¶lg et JPEG-komprimeringsniveau. Med et h√łjt kvalitetsniveau bliver n√¶sten alle pixler bevaret. Med et lavt kvalitetsniveau mistes nogle pixler og der opst√•r billedforvr√¶ngning, men filst√łrrelsen formindskes.

Kvalitet

Indtast JPEG-komprimeringens kvalitetsniveauet .

Reducer billedopl√łsningen

Marker for at omsample eller reducere st√łrrelsen p√• billederne til et lavere antal billedpunkter pr. tomme.

Marker m√•let for billedernes opl√łsning.

Vandmærke

Tilf√łj sidebaggrunden en centreret, lodret, gr√łn vandm√¶rketekst. vandm√¶rket er ikke en del af kildedokumentet.

Undersskriv med vandmærke

Marker for at aktive underskrift med vandmærke.

Tekst

Indsæt tekst til underskriften med vandmærke.

note

Du kan ikke justere vandm√¶rkets placering, orientering og st√łrrelse. Vandm√¶rket lagres ikke i kildedokumentet,


Generelt

Sætter generelle PDF-eksportindstillinger.

Hybrid PDF (indlejr ODF-fil)

Denne indstilling sætter dig i stand til at eksportere dokumentet som en .pdf-fil, der indeholder to filformater: PDF og ODF. I PDF-visere viser det sig som en normal .pdf-fil mens det forbliver redigerbart i LibreOffice.

Arkiv (PDF/A ISO 19005)

Konverter til PDF/A-2b- eller PDF/A-1b-format. Det er defineret som et elektronisk dokumentformat til langtidsopbevaring. Alle skrifttyper, som blev brugt i kildedokumentet bliver indlejret i den generetede PDF-fil. Der bliver skrevet PDF-mærker (tags).

Opm√¶rket PDF (tilf√łj dokumentstruktur)

Marker for at skrive PDF-m√¶rker (tags). Dette kan for√łge filst√łrrelsen med enorme m√¶ngder.

Opmærket PDF indeholder oplysninger om strukturen i dokumentindholdet. Dette kan hjælpe med at vise dokumentet på enheder med forskellige skærme, og når der bruges skærmlæser-software.

Opret PDF-formular

Marker for at oprette en PDF-formular. Den kan udfyldes og udskrives af brugeren af PDF-dokumentet.

Indsendelsesformat

Marker formatet på indsendelsesformularer inde i PDF-filen.

Marker formatet på de data, du vil modtage fra indsenderen: FDF (Formular-Data Format), PDF, HTML eller XML.

Denne indstilling tilsidesætter kontrolelementets URL-egenskab, som indstiller i dokumentet.

Tillad duplikerede feltnavne

Lader dig bruge det samme feltnavn til flere felter i den genererede PDF-fil. Hvis deaktiveret, vil feltnavne blive eksporteret med genererede unikke navne.

Eksporter bogmærker

Marker for at eksportere bogmærker i Writer-dokumenter som PDF-bogmærker. Der oprettes bogmærker til dispositionsafsnit (funktioner - Kapitelnummerering) og til alle elementeri indholdsfortegnelsen, som du tildelte hyperlinks i kildedokumentet.

Kommentarer som PDF-noter

Marker for at eksportere kommentarer i Writer- og Calc-dokumenter som PDF-noter.

For at eksportere kommentarer i Writer-dokumenter som de vises i LibreOffice vælger du - LibreOffice Writer - Udskriv og vælger indstillingen I margener i området Kommentarer. De eksporterede sider bliver nedskaleret og kommentarerne bliver placeret i sidemargenerne.

Eksporter indsatte tomme sider automatisk

Hvis slået til, bliver indsatte tomme sider eksporteret til PDF-filen. Det er bedst, hvis du udskriver pdf-filen dobbelt-sidet. Eksempel: I en bog er afsnitstypografien Kapitel indstillet til altid af begynde på en side med ulige sidetal. Hvis det foregående kapitel slutter på en side med ulige sidetal, indsætter LibreOffice en tom side med lige sidetal. Denne indstilling kontrollerer, om denne side med lige sidetal skal eksporteres eller ej.

Brug reference XObjects

Denne indstilling p√•virker, hvordan PDF-billeder eksporteres tilbage til PDF. N√•r denne indstilling er deaktiveret, medtages den f√łrste side PDF-data i uddata. PDF-eksporten fletter de brugte billeder, skrifttyper og andre ressourcer under eksporten. Dette er en kompliceret handling, men resultatet kan ses i forskellige fremvisere. N√•r indstillingen er aktiveret, bruges reference XObjekt-opm√¶rkning; dette er en simpel handling, men fremviserne skal underst√łtte denne opm√¶rkning for at vise vektor-billeder. Ellers vises en en Tilbagefalds bitmap i fremviseren.

Generelt

Startvisning

Brugergrænseflade

Links

Sikkerhed

Digitale underskrifter

Eksporter som PDF

St√łt os venligst!