Digitale underskrifter

Dette faneblad indeholder indstillingerne i forbindelse med en digitalt underskrevet PDF.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Choose Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF - (fanebladet) Digitale Signaturer.


Digitale underskrifter bruges til at sikre, at PDFen faktisk blev oprettet af den oprindelige forfatter (dvs. dig) og at dokumentet ikke er blevet ændret efter underskrivelsen.

Den underskrevne PDF-eksport bruger nøglerne og X.509-certifikater, der allerede opbevares på din standard nøgleplacering eller på et smartcard.

Når du bruger et smartcard, skal det først være konfigureret til brug med dit nøglelager. Dette gøres normalt under installationen af smartcardets software.

Dialogen indstillinger for PDF-eksport Digital signatur

Certifikat

Brug dette certifikat til at underskrive PDF-dokumenter digitalt.

Lader dig vælge et certifikat, der skal bruges til at underskrive denne PDF-eksport.

Vælg

Åbner dialogen Vælg certifikat.

Alle certifikater, der findes in dit valgte nøglelager, vises. Hvis nøglelagret er beskyttet af en adgangskode, spørges du om den. Når der bruges smartcard, der er beskyttet af en PIN-kode, bliver du også spurgt om den.

Vælg det certifikat, der skal bruges til at underskrive den eksporterede PDF digitalt ved at klikke på den på den tilsvarende linje, klik derefter på OK.

Alle andre felter på fanebladet Digital underskrift bliver først tilgængelige, efter at du har valgt et certifikat.

Certifikat-adgangskode

Indtast den adgangskode, der bruges til at beskytte den private nøgle, der er knyttet til det valgte certifikat. Sædvanligvis er det nøglelagerets adgangskode.

note

Hvis nøglelageret allerede er indtastet i dialogen Vælg certifikat, er nøglelageret måske allerede låst op og kræver ikke adgangskoden igen. Men indtast den alligevel for at være på den sikre side.


warning

Når du bruger et smartcard, indtaster du PIN-koden her. Noget smartcard-software vil spørge dig om PIN-koden igen før underskrivelsen. Det er besværligt, men det er sådan smartcards fungerer.


Placering, kontaktoplysninger, begrundelse

Disse tre felter lader dig valgfrit indtaste yderligere oplysninger om den digitale underskrift, der vil blive anvendt på PDFen (hvor, af hvem og hvorfor, den blev oprettet). Den vil blive indlejret i de tilsvarende PDF-felter og vil være synligt for alle, der ser PDFen. Hvert enkelt elle alle tre felter kan stå tomme.

Tidsstemplingsautoritet

Under processen med at underskrive PDFen, bliver TSAen brugt til at fĂĄ et digitalt underskrevet tidsstempel, som sĂĄ indlejres i signaturen. Dette (RFC 3161) tidsstempel lader enhver, der ser PDFen, verificere, hvornĂĄr dokumentet blev underskrevet.

Hvis der ikke er valgt nogen URL til en TSA (standarden), bliver underskriften ikke tidsstemplet, men vil bruge den aktuelle tid pĂĄ din lokale computer.

Støt os venligst!