Digitale underskrifter

Dette faneblad indeholder indstillingerne i forbindelse med en digitalt underskrevet PDF.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF fanebladet Digital underskrift.


Digitale underskrifter bruges til at sikre at PDFen virkelig er opretter af den oprindelige forfatter (dvs. dig) og at dokumentet ikke er ændret, siden det blev underskrevet.

Den underskrevne Pdf-eksport bruger nøglerne og X.509-certifikater, der allerede er lagret på din standard nøgleplacering eller på et smartcard.

Når du bruger et smartcard, skal det først være konfigureret til brug for dit nøglelager. Dette gøres normalt under installationen af smartcardets software.

Dialogen indstillinger for PDF-eksport Digital signatur

Certifikat

Brug dette certifikat til digitalt at underskrive PDF-doiumenter

Lader dig vælge et certifikat til underskrivelse af denne PDF-eksport.

Vælg

Åbner dialogen Vælg certifikat.

Alle certifikater, der findes i valgte nøglelager bliver vist. Hvis nøglelageret er beskyttet af en adgangskode, bliver du bedt om den. Når du bruger et smartcard, der er beskyttet af din PIN-kode, bliver du også bedt om den.

Vælg det certifikat, der skal bruges til digitalt at underskrive den eksporterede PDF ved at klikke på den tilsvarende linje og klik på OK.

Alle andre felter på fanebladet Digital underskrift bliver først tilgængelige, efter at du har valgt et certifikat.

Certifikat-adgangskode

Indtast den adgangskode, der bruges til at beskytte den private nøgle, der er knyttet til det valgte certifikat. Sædvanligvis er det nøglelagerets adgangskode.

note

Hvis nøglelageret allerede er indtastet i dialogen Vælg certifikat, er nøglelageret måske allerede låst op og kræver ikke adgangskoden igen. Men indtast den alligevel for at være på den sikre side.


warning

Når du brugere et smarcard, skriver du PIN-koden her. Nogle smarcard-programmer vil bede dig om PIN-koden igen før underskrivelsen. Det er besværligt, men det er nu sådan smartcards fungerer.


Sted, kontaktoplysninger, ĂĄrsag

Disse tre felter lader dig eventuelt indskrive yderligere oplysninger om den digitale underskrift, der skal anvendes til PDFen (Hvor, af hvem og hvorfor den blev lavet). Den vil blive indleret i de rette PDF-felter og vil være synlig for enhver, der ser PDFen. Hvert eller alle af de tre felter kan stå tomt.

Tidsstempel-myndighed

Lader dig eventuelt vælge URL til en tidsstempel-myndighed (TRA).

Under underskrivelsen af PDFen vil TSAen blive brugt til at opnĂĄ et digitalt underskrevet tidsstempel, som sĂĄ indlejres i signaturen. Dette (RFC 3161) tidsstempel vil tillade enhver, der ser PDFen at verificere tidspunktet, dokumentet blev underskrevet.

Listen over URLer til TSAer, som kan vælges vedligeholdes under - LibreOffice - Sikkerhed - TSAer.

Hvis der ikke er valgt nogen URL til en TSA (standarden), vil underskriften ikke blive tidsstemplet, men vil bruge den aktuelle tid pĂĄ din lokale computer.

Støt os venligst!