Indsætte indlejret tabel

Indsæt udklipsholderens indhold (herunder LOs egne tabeller, tabeller kopieret fra Calc eller andre regneark) som indlejrede tabeller i tomme celler og ved markørens startposition.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Rediger - Indsæt speciel - Indsæt Indlejret tabwl.

Højreklip på mål-tabelcellen for at åbne kontekst menuen og vælg Indsæt speciel - Indlejret tabel.


note

Indsættelse af tabeldata i Writer-tabeller overskriver indholdet i de eksisterende celler, når markøren er i en tom celle eller i begyndelsen af det første afsnit i en tabelcelle.


Støt os venligst!