Indtast hovedadgangskode

Tildel en hovedadgangskode for at beskytte adgangen til en gemt adgangskode.

Du kan gemme nogle adgangskoder til afslutning af en session eller permanent i en fil, som er beskyttet af en hovedadgangskode.

Du skal indtaste hovedadgangskoden for at tilgå en fil eller tjeneste, der er beskyttet af en gemt adgangskode. Du behøver kun at indtaste hovedadgangskoden en gang i løbet af en session.

Du bør kun bruge adgangskoder som er svære at finde frem til for andre personer eller programmer. En adgangskode bør følge disse regler:

Hovedadgangskode

Tast en hovedadgangskode for at forhindre uautoriserede brugere i at få adgang til lagrede adgangskoder.

Bekræft hovedadgangskode

Genindtast hovedadgangskoden.

Støt os venligst!