Brug af Notebook linjen

Notebooklinjen er en ny mĂĄde at vise kommandoikoner pĂĄ, sĂĄ de kan bruges hurtigere.

Som standard er kommandoer i LibreOffice grupperet i menuer og i værktøjslinjer med ikoner.

Notebook linjen viser en anderledes måde at organisere funktioner og ikoner til forskel fra lige linjer med rækker af ikoner, som viser relevante grupper med kommandoer og indhold.

Med Notebook linjen, vil hyppigst anvendte kommandoer være grupperet på en måde, som gør dem hurtigere at tilgå, og undgår lange menuer og uoverskuelige værktøjslinjer.

Notebooklinjen er tilgængelig i Writer, Calc, Draw og Impress. Brugergrænsefladen har nu flere tilgængelige layouts. For at ændre layout vælger du vis - Brugergrænseflade og udvælger på undermenuen det layout, du vil.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg menuenVis - Brugergrænseflade


Brugergrænsefladens udseende

Elementet brugergrænseflade definerer de synlige elementer i brugergrænsefladen. De følgende tre opsætninger er ikke af af notebooklinje-typen.

Når brugeren aktiverer yderligere værktøjslinjer, gemmes de i brugerprofilen. Hvis brugeren senere vender tilbage til denne tilstand, vil alle de tidligere synlige værktøjslinjer blive vist igen.

Tilgængelige Notebook-linje tilstande

I tilstanden Notebook er alle værktøjslinjer og sidepaneler skjult og notebooklinjen er placeret øverst.

note

I tilstanden Faneblade er menuen som standard skjult. For at få vist menulinjen vælger du ikonet Menulinje øverst til venstre i vinduet.


note

Tilstandene Faneblade og Grupperede faneblade er også tilgængelige i kompakte varianter.


tip

Ikonstørrelsen på Notebooklinjen kan justeres i - LibreOffice - View - (listefeltet) Ikonstørrelse på Notebooklinjen


note

Værktøjslinjen Notebook kan ikke tilpasses.


warning

Den aktuelle implementering (LibreOffice 7.0) af Notebooklinjen er fælles for modulerne Writer, Calc, Draw og Impress. En ændring af Notebooklinjen i et modul vil påvirke Notebooklinjen i de andre moduler.


Værktøjslinje

Vis-indstillinger

Støt os venligst!