Brugerflade

Åbner dialogen Vælg din foretrukne Brugerflade, for at du kan vælge brugerflade-layout til LibreOffice.

Notebook-linjen viser en anden måde at organisere kontrolelementer og ikoner på, end en samling lige rækker af ikoner, der viser kontekstafhængige grupper af kommandoer og indhold, med henblik på hurtigere brug og en bedre brugeroplevelse.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg menuen Vis ▸ Brugergrænseflade


Brugergrænsefladens udseende

Elementet Brugerflade definerer hvilke elementer i brugerfladen, der er synlige.

Standard værktøjslinjen

Klassisk tilstand med to synlige værktøjslinjer – Standard og Formatering. Sidepanelet er foldet delvis sammen og viser kun faneblade. Med henblik på brugere, der er fortrolige med den klassiske brugerflade.

Faneblade

I denne tilstand er linjen opdelt i faneblade, hvor hvert faneblad viser et sæt ikoner, der er grupperet efter kontekst. Konteksten kan også ændre sig afhængigt af det objekt, der valgt i dokumentet, for eksempel en tabel eller et billede. Faneblads-brugerfladen ligner mest Båndet, som bruges i Microsoft Office. Det organiserer funktion i faneblade og gør hovedmenuen overflødig.

Kompakt Faneblad

Varianten Kompakt faneblad tilsigter at være fortrolig med Microsoft Office-brugerflade, men tager dog mindre plads på mindre skærme.

Kompakt grupperet-linje

Brugerfladen Kompakt grupperet-linje giver adgang til funktioner i grupper, med ikoner til de hyppigst-brugte funktionaliteter og rullemenuer til de øvrige. Denne kompakte variant favoriserer lodret plads.

Kontekstuel enkel

Brugerfladen Kontekstuel enkel viser funktioner på en enlinjet værktøjslinje med kontekstafhængigt indhold.

Enkel værktøjslinje

Standard brugerflade, men med en-linjes værktøjslinje. Beregnet til brug på små skærme. Sidepanelet er foldet sammen.

Sidepanel

Standard brugerflade med udvidet sidepanel. Ekspertbrugere, som ønsker hurtigt at ændre mange forskellige egenskaber, rådes til at bruge denne brugerflade.

Når brugeren aktiverer yderligere værktøjslinjer, gemmes de i brugerprofilen. Hvis brugeren senere vender tilbage til denne tilstand, vil alle de tidligere synlige værktøjslinjer blive vist igen.

note

Tilstandene Faneblade og Grupperede faneblade er også tilgængelige i kompakte varianter.


tip

Notebooklinjens ikonstørrelse kan justeres i ▸ LibreOffice ▸ Vis ▸ Notebooklinje (listefeltet) Ikonstørrelse.


note

Værktøjslinjen Notebook kan ikke tilpasses.


warning

Den aktuelle implementering (LibreOffice 7.4) af Notebooklinjen er fælles for modulerne Writer, Calc, Draw og Impress. En ændring af Notebooklinjen i et modul påvirker Notebooklinjen i de andre moduler.


Værktøjslinje

Indstillinger i Vis

Støt os venligst!