Omdøb objekt

Omdøber det objekt, der er valgt i Navigator.

For at tilgå denne kommando...

Åben objektets kontekstmenu ▸ Vælg Omdøb.


Nyt navn

Skriv det valgte objekts nye navn.

note

Objektnavne skal være unikke i det samme dokument.


Støt os venligst!