Compress

Compress the selected image to reduce its data size and resize the image in the document.

Billedkompression er en slags datakomprimering på digitale medier, der reducerer lagerstørrelse og overførselstid. Kompression kan drage fordel af visuel opfattelse og statistiske værdier fra billedet, og fastholde informationsværdien.

Billedkomprimering kan være med tab eller tabsfri. Tabsfri komprimering lader det originale billede blive perfekt rekonstrueret fra de komprimerede data. Modsat tillader komprimering med tab kun en tilnærmelsesvis rekonstruktion af det oprindelige billede, og har derfor noget kvalitetstab, men sædvanligvis med forbedrede komprimeringsforhold (og derfor mindre filstørrelser).

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Format - Image - Compress.

From the context menu:

Choose Compress.

From the tabbed interface:

On the Image tab, choose Compress.

On the Image menu of the Image tab, choose Compress.

From toolbars:

Icon Compress

Compress


Komprimer billede Dialog

Komprimering

JPEG-kvalitet

Brug skydeknappen til at justere kvalitetsniveauet på JPEG-kompressionen, fra 0 til 100. Værdien 100 betyder ingen kvalitetstab, og værdien 0 vil resultere i et dårligt billede. Standardværdien på 90 giver gode resultater og mærkbar reduktion i datastørrelse.

note

Kompressionsværdierne er ikke standardiserede mellem forskellige JPEG billedkomprimeringssoftware.


PNG-komprimering

Da PNG-komprimering er tabsfri, er hovedårsagen til til at bruge en kompressionsfaktor under 9 når det er nødvendigt at reducere datamængden i dokumentet, når man gemmer på en langsom computer. Dekomprimeringen er ikke afhængig af kompressionsniveauet.

Opløsning

Reducer billedopløsning

Tjek for at ændre dimensionerne på det komprimerede billede.

Bredde, Højde

Brug rulleknapperne til at vælge ny bredde og højde på det komprimerede billede.

Opløsning

Vælg pixeltæthed (dot per inch - DPI) for billedet fra rullegardinlisten.

Interpolering

Vælg algoritme til beregning af de interpolerede pixels.

Billedinformation

Beregn ny størrelse

Klik for at beregne billedets datastørrelse, baseret på dialogens indstillinger.

Støt os venligst!