Komprimer billede

Komprimer det valgte billede for at reducere dets størrelse og ændre størrelsen i dokumentet.

Billedkompression er en slags datakomprimering på digitale medier, der reducerer lagerstørrelse og overførselstid. Kompression kan drage fordel af visuel opfattelse og statistiske værdier fra billedet, og fastholde informationsværdien.

Billedkomprimering kan være med eller uden tab. Tabsfri komprimering giver det originelle billede mulighed for at blive rekonstrueret fra de komprimerede data. Overfor dette vil komprimering med tab kun give en tilnærmelsesvis afbildning af det originelle billede, med et vist kvalitetstab, men med en stor kompressionsrate (og derfor en reduceret filstørrelse).

For at tilgå denne kommando...

Vælg billedet, vælg Formater - Billede -Komprimer...

Vælg et billede, åbn kontekstmenuen og vælg Komprimer...


Komprimer billede Dialog

Komprimering

JPEG-kvalitet

Brug skydeknappen til at justere kvalitetsniveauet på JPEG-kompressionen, fra 0 til 100. Værdien 100 betyder ingen kvalitetstab, og værdien 0 vil resultere i et dårligt billede. Standardværdien på 90 giver gode resultater og mærkbar reduktion i datastørrelse.

Noteikon

Kompressionsværdierne er ikke standardiserede mellem forskellige JPEG billedkomprimeringssoftware.


PNG-komprimering

Da PNG-komprimering er tabsfri, er hovedårsagen til til at bruge en kompressionsfaktor under 9 når det er nødvendigt at reducere datamængden i dokumentet, når man gemmer på en langsom computer. Dekomprimeringen er ikke afhængig af kompressionsniveauet.

Opløsning

Reducer billedopløsning

Tjek for at ændre dimensionerne på det komprimerede billede.

Bredde, Højde

Brug rulleknapperne til at vælge ny bredde og højde på det komprimerede billede.

Opløsning

Vælg pixeltæthed (dot per inch - DPI) for billedet fra rullegardinlisten.

Interpolering

Vælg algoritme til beregning af de interpolerede pixels.

Billedinformation

Beregn ny størrelse

Klik for at beregne billedets datastørrelse, baseret på dialogens indstillinger.

Støt os venligst!