Fanglinjer

Angiver fanglinjernes visningsindstillinger.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis - Fanglinjer (Impress eller Draw).


Vis fanglinjer

Viser eller skjuler fanglinjer, som du kan bruge til justere objekter på en side.

Fanglinjer forrest

Viser fanglinjer foran objekterne på .

Fastgør til gitter

Angiver om rammer, tegninger og kontrolelementer kun skal flyttes mellem de faste gitterpunkter. For at ændre status for fanglinjer kun for den aktuelle handling, kan du trække objektet, mens du holder nede.

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Fastgør til fanglinjer

Hæfter kanten af et trukket objekt til den nærmeste fanglinje, når du slipper musen.

Ikon

Fastgør til fanglinjer

Fastgør til objektkant

Angiver, om et grafisk objekts kontur skal justeres til kanten af det nærmeste grafiske objekt.

ikonet Fastgør til objektkant

Fastgør til objektkant

Fastgør til objektpunkter

Angiver, om det grafiske objekts kontur skal justeres til punkter på det nærmeste grafiske objekt.

ikonet Fastgør til objektpunkter

Fastgør til objektpunkter

Fastgør til sidemargener

Angiver, om det grafiske objekts kontur skal justeres til den nærmeste sidemargen.

ikonet Fastgør til sidemarginer

Fastgør til sidemargener

Støt os venligst!