Gitter

Indstiller visningsegenskaberne for et gitter.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis ▸ Gitter og hjælpelinjer.


Vis gitter

Viser eller skjuler gitterlinjer, som du kan bruge til at justere objekter, såsom grafik på en side.

Fastgør til gitter

Justerer automatisk objekter til lodrette eller vandrette gitterlinjer. For at overskrive denne funktion skal du holde nede mens du trækker et objekt.

Gitter forrest

Viser gitterlinjerne foran objekterne på diasset eller siden.

Indstil gitterfarven i - LibreOffice - Programfarver.

Støt os venligst!