Galleri

Åbner gallerivinduet i sidepanelet, hvor du kan vælge et billede eller et lydklip og indsætte det i dit dokument.

Du kan vise indholdet af Galleri som ikoner, eller ikoner med titler og information om stien.

For at forstørre eller formindske et enkelt objekt i Galleri skal du dobbeltklik på objektet eller vælge objektet og så trykke på mellemrumstasten.

For at tilgĂĄ denne kommando...


Temaer er skrevet pĂĄ venstre side af Galleri.Klik pĂĄ et tema for at se de objekter, der er tilknyttet temaet.

For at indsætte et Galleri-objekt skal du vælge objektet og så trække det ind i dokumentet.

Indsætte objekter fra Galleriet

Kopiering af grafik fra galleriet

Adding Graphics to the Gallery

Føjer en ny fil til Galleri

For at føje en fil til Galleri skal du højreklikke på et tema, vælge Egenskaber, klikke på fanebladet Filer og klik så på Tilføj. Du kan også klikke på et objekt i det aktuelle dokument, holde og så trække det til vinduet Galleri.

Nyt tema

Føjer et nyt tema til Galleri og lader dig vælge filerne, som skal inkluderes i temaet.

For at tilgå de følgende kommandoer skal du højreklikke på et tema i Galleri:

Slet

Sletter det aktuelle valg. Hvis der vælges flere objekter, slettes alle. I de fleste tilfælde vises et bekræftelsesspørgsmål, før objekter slettes.

Objektet er enten fysisk slettet fra datamediet eller objektvisning er fjernet, afhængigt af sammenhængen.

Hvis du vælger Slet i Galleri, slettes elementet fra Galleri, men selve filen forbliver urørt.

Omdøb

Tillader at et markeret objekt kan omdøbes. Efter at have valgt Omdøb markeres navnet og et nyt kan indtastes direkte. Brug piletasterne for at placere markøren ved begyndelsen eller slutningen af navnet for at slette eller tilføje til navnet eller for at genplacere markøren.

Opdater

Opdaterer visningen i vinduet eller i det markerede objekt.

Egenskaber

Dialogen Egenskaber for (Tema) indeholder følgende faneblade:

Generelt

Fanen Generelt viser de generelle egenskaber for det aktuelle tema.

Filer

Tilføjer nye filer til det valgte tema.

Indsæt

Åbner en undermenu i Galleri, hvor du kan vælge imellem Kopier og Kæde. Det valgte Galleri-objekt er enten kopieret ind i det aktuelle dokument, eller en kæde oprettes.

warning

Hvis du har markeret et objekt i dit dokument, vil en ny indsættelse erstatte det markerede objekt.


ForhĂĄndsvisning

Det valgte element vises i Galleriet i maksimal størrelse. Dobbeltklik i forhåndsvisningen for at skifte tilbage til den almindelig visning af Galleri.

Støt os venligst!