Underskriv eksporteret PDF

For at tilgå denne kommando...

Choose Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF - (fanebladet) Digitale Signaturer.


Digitale underskrifter

Dette faneblad indeholder indstillingerne i forbindelse med en digitalt underskrevet PDF.

Støt os venligst!