Underskriv eksporteret PDF

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF fanebladet Digital underskrift.


Digitale underskrifter

Dette faneblad indeholder indstillingerne i forbindelse med en digitalt underskrevet PDF.

Støt os venligst!