HTML-import og -eksport

Når du eksporterer en fil for et HTML-dokument, inkluderes beskrivelsen og de brugerdefinerede filegenskaber som META mærker mellem HEAD-mærkerne i det eksporterede dokument. META-mærker vises ikke i en webbrowser og bruges til at inkludere information, såsom nøgleord til søgemaskiner på din webside. For at sætte egenskaberne i det aktuelle dokument skal du vælge Filer - Egenskaber, klikke på Beskrivelse eller Brugerdefineret og så skrive den information, du ønsker.

De følgende filegenskaber bliver konverteret til META-tags, når du eksporterer en fil som et HTML-dokument:

Filegenskab

<TITEL>

Emne

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Field Content">

Nøgleord

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Field Content">

Beskrivelse

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Field Content">

Infofelter 1...4

<META NAME="Info field name" CONTENT="Field Content">


Noteikon

Når du importerer en HTML, som indeholder disse META-mærker (tags), bliver indholdet af mærkerne føjet til det tilsvarende LibreOffice-filegenskabsfelt.


Tipikon

Nøgleord skal være adskilt af kommaer. Et nøgleord kan indeholde blanktegn eller semikoloner.


Importer Tip

Når du importerer et HTML-dokument, bliver følgende META-tags automatisk konverteret til LibreOffice-felter: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> og <META NAME="..." ...>, hvor NAME svarer til AUTHOR, CREATED, CHANGED, CHANGEDBY, DESCRIPTION, KEYWORDS eller CLASSIFICATION.

Scripts, kommentarer og meta-tags, som er placeret umiddelbart før et tabel-tag, indsættes i den første celle i tabellen.

Scripts og meta-tags i hovedet af et HTML-dokument bliver importeret og forankret til det første afsnit i dokumentet.

Hvis du vil definere indstillingerne for import af HTML-tags, skal du vælge - Indlæs/Gem - HTML-kompatibilitet. Et kendt META-tag indeholder enten "HTTP-EQUIV" eller "NAME", og importeres som LibreOffice kommentarer. Den eneste undtagelse er <META NAME="GENERATOR"...>, som ignoreres.

Eksporter Tip

Kommentarer og Scriptfelter i begyndelsen af det første afsnit i et dokument bliver eksporteret til hovedet i et HTML-dokument. Hvis dokumentet begynder med en tabel, bliver det første afsnit i den første celle i tabellen eksporteret til hovedet i HTML-dokumentet.

Støt os venligst!