Rediger brugerordbog

Tilføj og slet elementer, som bruges til Hangul/Hanja-konvertering.

Bog

Marker den brugerdefinerede ordbog, som du vil redigere.

Oprindelig

Vælg elementet i den aktuelle ordbog, som du ønsker at redigere. Hvis du vil, kan du også indtaste et nyt i dette felt. Tryk Enter for at gå fra det oprindelige felt til det første tekstfelt i forslagsområdet.

Forslag (MAKS. 8)

Skriv en foreslået erstatning til elementet, som er valgt i tekstfeltet Original. Erstatningsordet kan højst indeholde otte tegn.

Ny

Føjer den aktuelle erstatningsdefinition til ordbogen.

Slet

Sletter det valgte element.

Støt os venligst!