Indstillinger for XML-filter

Åbner dialogen XML-fiterindstillinger, hvor du kan oprette, redigere, slette og teste filtre til at importere og eksportere XML-filer.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Tools - XML Filter Settings.

From the tabbed interface:

On the Tools menu of the Tools tab, choose XML Filter Settings.


Udtrykket XML-filter bliver brugt i det følgende som en betegnelse for den mere eksakte beskrivelse XSLT baseret filter.

Udtryk

Beskrivelse

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. XSLT filer kaldes også XSLT typografiark.


note

XHTML-eksportfilteret producerer gyldigt "XHTML 1.0 Strict" output fra Writer, Calc, Draw og Impress-dokumenter.


Filterliste

Vælg et eller flere filtre, og klik så på en af knapperne.

Listerne viser navnet og typen af de installerede filtre.

  1. Klik på et filter for at vælge det.

  2. Skift-klik eller -klik for at markere flere filtre.

  3. Dobbeltklik på et navn at redigere filteret.

Ny

Åbner en dialog med navnet på det nye filter.

Rediger

Åbner en dialog med navnet på den valgte fil.

Afprøv XSLT'er

Åbner en dialog med navnet på den valgte fil.

Slet

Sletter den valgte fil når du har bekræftet i den efterfølgende dialogboks.

Gem som pakke

Viser en Gem som-dialog til at gemme den valgte fil som en XSLT-filterpakke (*.jar).

Åbn pakke

Viser en Åbn-dialog til at åbne et filter fra en XSLT-filterpakke (*.jar).

Hjælp

Viser hjælpesiden til denne dialog

Luk

Lukker dialogen

Støt os venligst!