Events

Tilknytter makroer til programbegivenheder. De tilknyttede makroer afvikles automatisk, hver gang de valgte begivenheder optræder.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Tilpas - (fanebladet) Hændelser.


Gem i

Vælg først hvor hændelsesbindingen skal gemmes. I det aktuelle dokument eller i LibreOffice.

note

En makro, der er gemt med et dokument, kan kun blive kørt, når dette dokument er åbnet.


Den store rulleliste lister hændelserne og de tildelte makroer. Når du har valgt placeringen i rullelisten Gem i, skal du vælge en hændelse i den store rulleliste. Derefter skal du klikke på Tildel makro.

Tildel makro

Åbner Makrovælgeren for at tildele den valgte hændelse en makro.

Tilknyt komponent…

Åbner dialogenAssign Component for at sætte en tilpasset UNO-kommando til den valgte hændelse.

note

Tilknytning til komponent foreslås for kontrolelementer i Dialogredigeringen.


Fjern makro

Sletter makroen eller tildelingen til komponent for den markerede hændelse.

Støt os venligst!