Skift ikon

Ikon

Viser de tilgængelige ikoner i LibreOffice. For at erstatte det ikon som du valgte i dialogen Tilpas skal du klikke på et ikon og så klikke på knappen OK.

Importer

Føjer nye ikoner til listen med ikoner. Du ser en filåbningsdialog, der importerer de valgte ikoner til det interne ikonkatalog i LibreOffice.

Noteikon

Du kan kun importere ikoner i PNG-format og i størrelsen 16 x 16 eller 24 x 24 pixler.


Klik for at fjerne det valgte ikon fra listen. Kun brugerdefinerede ikoner kan fjernes.

Støt os venligst!