Tastatur

Tildeler eller redigerer genvejstasterne for LibreOffice-kommandoer eller LibreOffice Basic-makroer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Tilpas - (fanebladet) Tastatur. Et dokument skal være åbnet.


Du kan tildele eller redigere genvejstaster til det aktuelle program eller til alle LibreOffice programmer. For at tildele en tast til alle programmer, vælger du alternativ-knappen LibreOffice i øverste, højre hjørne.

To assign or modify a shortcut key: select a command in the Function list, select the key combination to be assigned in the Shortcut Keys list, then click Assign.

Hvis den valgte funktion allerede har en genvejstast, vises den på listen Taster. Det er muligt at tildele den samme funktion til mere end en tast.

En genvejstast, der er tildelt et bestemt program, tilsidesætter indstilling af de genvejstaster, der er foretaget i LibreOffice til alle programmer.

note

Undgå at tildele genvejstaster, der for øjeblikket bruges af dit operativsystem.


Genvejstaster

Lists the shortcut keys and the associated commands. When inside this panel, use a shortcut key to quickly jump to it.

Funktioner

Lister funktionskategorier og LibreOffice funktioner som du kan tildele genvejstaster til.

Kategori

Lister de tilgængelige funktionskategorier. For at tildele genveje til Typografier, åbn kategorien "Typografier".

Funktion

Oplister de funktioner, som kan tildeles en genvejstast.

Taster

Viser de genvejstaster, der er tildelt til den valgte funktion.

LibreOffice

Viser genvejstaster, der er fælles i alle LibreOffice programmer.

Viser genvejstaster for det aktuelle LibreOffice-program.

Assign

Tildeler tastekombinationen, der er valgt i listen Genvejstaster til kommandoen valgt i listen Funktion.

Slet

Sletter det markerede element eller elementer uden at kræve bekræftelse.

Indlæs

Erstatter genvejstasttilpasningen med en, der er gemt tidligere.

Gem

Gemmer den aktuelle genvejstasttilpasning, så du kan indlæse den senere.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Støt os venligst!