LibreOffice Basic-makroer

Åbner en dialog til administration af makroer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic, eller tryk på +F11 (hvis den ikke er tildelt på dit system)


Makronavn

Viser navnet på den valgte makro. For at oprette eller at ændre navnet på en makro, indtast et navn her.

Makro fra / Gem makro i

Opremser de biblioteker og moduler, hvor du kan åbne eller gemme dine makroer. For at gemme en makro sammen med et bestemt dokument, åbn dokumentet og derefter denne dialog.

Udfør / Gem

Kører eller gemmer den aktuelle makro.

Tildel

Åbner dialogen Tilpas, hvor den valgte makro kan tildeles en menukommando, en værktøjslinje eller en hændelse.

Rediger

Starter LibreOffice Basic-editoren og åbner den valgte makro eller dialog til redigering.

Ny / Slet

Opretter en ny makro, opretter et nyt modul eller sletter den valgte makro eller valgte modul.

For at oprette en ny makro i dit dokument vælger du modulet "Standard" på listen Makro fra og klikker så på Ny.

For at oprette et nyt modul i et bibliotek under Mine makroer vælger du det rette bibliotek og trykker på Ny. LibreOffice Basic-redigeringen åbnes.

For at slette en makro eller et modul, markerer du de(n/t) og klikker så på Slet.

Nyt bibliotek

Gemmer den optagede makro i et nyt bibliotek.

Nyt modul

Gemmer den optagede makro i et nyt modul.

Administrer

Åbner dialogen Makroadministration, hvor du kan tilføje, redigere eller slette eksisterende makromoduler, dialoger og biblioteker.

Støt os venligst!