Placering

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Choose Format - Bullets and Numbering - Position tab.


Niveau

Select the level(s) that you want to modify. To apply the options to all the levels, select "1-10". In Chapter Numbering, only one level can be selected, or use "1-10" to apply the options, except Paragraph style, to all the levels.

Position and Spacing

note

This page shows the position controls used in all versions of LibreOffice Writer. Some documents (produced by other applications) use another method for positioning and spacing. Opening such documents will show the position controls documented in Position for List styles (legacy).


Justeret ved

Indtast den afstand fra venstre sidemargin, som nummereringssymbolet skal justeres til.

Justering af nummerering

Definer justeringen af nummereringssymboler på listen. Vælg 'Venstre' for at justere nummereringssymbolerne til at starte umiddelbart ved placeringen for 'Juster ved'. Vælg 'Højre' for at justere symbolerne til at slutte umiddelbart før placeringen. Vælg 'Centreret' for at centrere symbolet ved placeringen.

Noteikon

Justering af nummerering pĂĄvirker ikke justeringen af afsnittet, kun selve nummereringssymbolerne.


Nummerering efterfulgt af

Markér elementet som vil efterfølge nummereringen: et tabulatorstop, et mellemrum eller ingen ting.

Tab stop at

Hvis du vælger et tabulatorstop til at efterfølge nummereringen, kan du indtaste en ikke-negativ værdi som placering for tabulatorstoppet.

Indryk ved

Indtast afstanden fra den venstre sidemargen til begyndelsen af alle linjer i det nummererede afsnit der følger efter første linje.

Standard

Nulstiller indrykningen og afstanden til standardværdierne.

Preview

Displays a preview of the current selection.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Støt os venligst!