Placering

Sæt indryknings-, afstands- og justeringsindstillinger til nummereringssymboler, såsom tal eller punkttegn, i sorterede eller usorterede lister.

For at tilgĂĄ denne kommando...


Niveau

Vælg de niveauer, du vil ændre. For at anvende indstillingerne på alle niveauer, vælger du “1-10”.

Placering og afstand

note

Denne side viser de placeringskontroller, der bruges i alle version af LibreOffice Writer. Nogle dokumenter (skrevet i andre programmer) bruger en anden metode til placering og linjeafstand. Åbning af disse dokumenter vil vise de positionskontroller, der er dokumenteret i Placering i Listetypografier (forældet).


Justeret ved

Indtast den afstand fra venstre sidemargin, som nummereringssymbolet skal justeres til.

Alignment

Definer justeringen af nummereringssymboler på listen. Vælg 'Venstre' for at justere nummereringssymbolerne til at starte umiddelbart ved placeringen for 'Juster ved'. Vælg 'Højre' for at justere symbolerne til at slutte umiddelbart før placeringen. Vælg 'Centreret' for at centrere symbolet ved placeringen.

note

Justering af nummerering pĂĄvirker ikke justeringen af afsnittet, kun selve nummereringssymbolerne.


Followed by

Markér elementet som vil efterfølge nummereringen: et tabulatorstop, et mellemrum eller ingen ting.

Tabulatorstop pĂĄ

Hvis du vælger et tabulatorstop til at efterfølge nummereringen, kan du indtaste en ikke-negativ værdi som placering for tabulatorstoppet.

Indryk ved

Indtast afstanden fra den venstre sidemargen til begyndelsen af alle linjer i det nummererede afsnit der følger efter første linje.

Standard

Nulstiller indrykningen og afstanden til standardværdierne.

ForhĂĄndsvisning

Viser en forhĂĄndsvisning af den aktuelle markering.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Støt os venligst!