Tilpas

Sæt formateringsindstillingerne for nummererede eller punktopstillede lister. Hvis du vil, kan du anvende formatering til individuelle niveauer i listehierarkiet.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Formater - Punktopstilling.


Vælg det niveau, du vil ændre, og angiv så den formatering, du vil bruge.

Niveau

Vælg de niveauer, som du vil definere formateringsindstillingerne for. Det valgte niveau er fremhævet i forhåndsvisningen.

Nummer

Nummerering

Vælg en nummeringstypografi for de valgte niveauer.

Markering

Beskrivelse

1, 2, 3, ...

Arabertal

A, B, C, ...

Store bogstaver

a, b, c, ...

SmĂĄ bogstaver

I, II, III, ...

Romertal (store bogstaver)

i, ii, iii, ...

Romertal (smĂĄ bogstaver)

1., 2., 3., …

Ordenstal

En, to, tre, ...

Kardinaltal

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med store bogstaver

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med smĂĄ bogstaver

Punkttegn

Tilføjer et opremsningstegn (bullet) i begyndelsen af en celle. Vælg denne indstilling og klik så på knappen Vælg for at vælge en punkttypografi.

Grafik

Viser et billede til punkttegnet. Vælg denne indstilling, og klik så på Vælg for at angive den billedfil, som du vil bruge. Billedet bliver indlejret i dokumentet.

Kædet grafik

Viser et billede til punkttegnet. Vælg denne indstilling, og klik så på Vælg for at angive den billedfil, som du vil bruge. Billedet bliver indsat som en kæde til billedfilen.

Ingen

Vedrører ikke en nummeringstypografi.


Tilgængeligheden af de følgende felter afhænger af typografien, som du vælger i feltet Nummerering.

Før

Indtast det tegn eller den tekst, der skal vises foran tallet pĂĄ listen.

Efter

Skriv et tegn eller den tekst, der skal vises efter tallet pĂĄ listen. Hvis du vil oprette en nummereret liste som bruger typografien "1.)", skal du skrive ".)" i denne kasse.

Begynd med

Skriv et ny starttal for det aktuelle niveau.

Indstillinger for grafik:

Vælg...

Marker grafikken eller find den grafikfil, som du vil bruge som et punkttegn.

Bredde

Indtast en bredde pĂĄ grafikken.

Højde

Indtast en højde for grafikken

Bevar størrelsesforhold

Bevarer grafikkens størrelsesforhold.

Justering

Vælg justeringsindstillingen for grafikken

Støt os venligst!