Tilpas

Sætter formateringsindstillingerne for sorterede og usorterede lister. Hvis du vil, kan du anvende formatering på individuelle niveauer i listehierarkiet.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Punktopstilling.


Vælg det niveau, du vil ændre, og angiv så den formatering, du vil bruge.

Niveau

Vælg de niveauer, som du vil definere formateringsindstillingerne for. Det valgte niveau er fremhævet i forhåndsvisningen.

Nummerering

Nummer

Vælg et nummereringsskema til de valgte niveauer.

Markering

Beskrivelse

1, 2, 3, ...

Arabertal

A, B, C, ...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

Romertal (store bogstaver)

i, ii, iii, ...

Romertal (små bogstaver)

1., 2., 3., …

Ordenstal

En, to, tre…

Grundtal

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...

Punkttegn

Tilføjer et punkttegn til begyndelsen af en linje. Vælg denne indstilling, brug rullemenuen Tegntypografi til at vælge punkttegnstypografien og tryk derefter på knappen Vælg for at åbne dialogen Specialtegn, hvor du vælger punkttegnet.

Grafik

Viser et billede til punkttegnet. Vælg denne indstilling, og klik så på Vælg for at angive den billedfil, som du vil bruge. Billedet bliver indlejret i dokumentet.

Kædet grafik

Viser et billede til punkttegnet. Vælg denne indstilling, og klik så på Vælg for at angive den billedfil, som du vil bruge. Billedet bliver indsat som en kæde til billedfilen.

Ingen

Anvender ikke et nummereringsskema.


De følgende felters tilgængelighed afhænger af det nummereringsskema, du vælger i feltet Niveauer.

Begynd med

Skriv et ny starttal for det aktuelle niveau.

Før

Indtast det tegn eller den tekst, der skal vises foran tallet på listen.

Efter

Skriv et tegn eller den tekst, der skal vises efter tallet på listen. Hvis du vil oprette en sorteret liste, der bruger typografien "1.)", skriver du ".)" i dette felt.

Indstillinger for grafik:

Grafik

Marker grafikken eller find den grafikfil, som du vil bruge som et punkttegn.

Bredde

Indtast en bredde på grafikken.

Højde

Indtast en højde for grafikken

Bevar størrelsesforhold

Bevarer grafikkens størrelsesforhold.

Justering

Vælg justeringsindstillingen for grafikken

Støt os venligst!