Punktopstilling

Tilføjer nummerering eller punkttegn til det aktuelle afsnit eller til valgte afsnit og lader dig redigere formatet på nummerering eller punkttegn.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Punktopstilling.

Højreklik på et afsnit, vælg Liste ▸ Punktopstilling

På værktøjslinjen Formatering klik på

ikon for dialogen Punktopstilling

Punktopstilling


Dialogen Punktopstilling har følgende faneblade:

Usorteret

Viser forskellige punkttegnstyper, du kan anvende på en liste.

Sorteret

Viser forskellige nummereringsskemaer, du kan anvende.

Kontur

Viser de forskellige formater, du kan anvende på en hierarkisk liste. LibreOffice understøtter op til ni dispositionsniveauer i et listehierarki.

Billede

Viser de forskellige grafiske element, du kan bruge som punkttegn i en usorteret liste.

Placering

Sæt indryknings-, afstands- og justeringsindstillinger til nummereringssymboler, såsom tal eller punkttegn, i sorterede eller usorterede lister.

Tilpas

Sætter formateringsindstillingerne for sorterede og usorterede lister. Hvis du vil, kan du anvende formatering på individuelle niveauer i listehierarkiet.

Nulstil

Indstiller ændringer, der er lavet på det aktuelle faneblad, til de gyldige, da denne dialog blev åbnet. Der vises ikke en bekræftelsesanmodning, når du lukker dialogen.

Støt os venligst!