Ordfuldførelse

Sætter indstillingerne for fuldførelse af ofte forekommende ord, mens du taster.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Funktioner - Autokorrektur - Autokorrekturindstillinger - Ordfuldførelse.


Aktiver ordfuldførelse

Gemmer ofte anvendte ord og fuldfører automatisk et ord, efter du har skrevet tre bogstaver som stemmer overens med de første tre bogstaver af et lagret ord.

Tilføj mellemrum

Hvis du ikke tilføjer tegnsætning efter ordet, tilføjer LibreOffice et mellemrum. Mellemrummet bliver tilføjet, så snart du begynder at indtaste det næste ord.

Vis som tip

Viser det fuldførte ord som et hjælpetip.

Indsaml ord

Tilføjer de ofte anvendte ord til en liste. For at fjerne et ord fra ordfuldførelseslisten, marker ordet, og klik så på Slet element.

Fjern listen for senere brug, når et dokument lukkes

Ved aktivering vil listen blive nulstillet når du lukker dokumentet. Ved deaktivering gøres den aktuelle ordfuldførelsesliste tilgængelig for andre dokumenter, efter du lukker det aktuelle dokument. Listen forbliver tilgængelig, indtil du afslutter LibreOffice.

Accepter med

Vælg den tast du vil bruge til at acceptere automatisk ordfuldførelse med.

Tipikon

Tryk Esc for at afslå ordfuldførelsen.


Min. ordlængde

Indstast den korteste længde for et ord, for at det bliver berettiget til ordfærdiggørelsesfunktionaliteten.

Maks. elementer

Indtast det maksimale antal ord, som du vil opbevare i ordlisten til ordfuldførelse.

Ordliste til ordfuldførelse

Lister de indsamlede ord. Listen er gyldig indtil du lukker det aktuelle dokument. For at gøre listen tilgængelig for andre dokumenter i den aktuelle session, vælg da "Gem listen til senere brug, når et dokument lukkes".

Noteikon

Hvis indstillingen automatiske stavekontrol er aktiveret, indsamles kun de ord, som genkendes af stavekontrollen.


Slet element

Fjerner det eller de valgte ord fra ordfuldførelseslisten.

Dialogknapper

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier tilbage til fanebladetss forrige værdier.

Annuller

Lukker dialogen og ignorerer alle ændringer.

Ok

Gemmer alle ændringer og lukker dialogen.

Støt os venligst!