Lokaliseringsindstillinger

Angiv mulighederne for autokorrektur for citatmærker og for indstillinger, som er specifikke for tekstens sprog.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner ▸ Autokorrekturindstillinger ▸ (fanebladet) Sprogindstillinger.


Vælg for at udføre erstatning mens du skriver [T], eller når du redigerer eksisterende tekst [M].

Angiv et hårdt mellemrum før særlige punkttegn i fransk tekst

Indsætter et hårdt mellemrum før ";", "!", "?", ":" og "%" når sproget er sat til fransk (Frankrig, Belgien, Luxemburg, Monaco eller Schweiz) og kun før ":" når sproget er sat til fransk (Canada).

Formater suffiks for fx engelske ordenstal (1st ... 1st)

Formater tekstdelen af ordenstal, såsom 1st, 2nd eller 3rd, som hævet skrift. I engelsk tekst bliver 1st for eksempel konverteret til 1st.

Noteikon

Bemærk at dette kun gør sig gældende for sprog som formaterer ordenstal som hævet skrift.


Transskriber til Gammelungarsk, hvis tekstretningen er fra højre til venstre

Ord og tal transskriberes til gammelungarsk skrift, hvis tekstretningen er fra højre til venstre med komplekst tekstlayout (CTL).

Sprog som bruger Complex Text Layout (CTL)

Erstat << og >> med vinkel-citationstegn

Erstatter automatisk dobbelte mindre-end- og større-end-tegn med dobbeltvinkel-citationstegn ("korporalsvinkler") « og » på flere sprog og med enkeltvinkel-citationstegn ‹ og › på schweizisk fransk.

Enkelt citationstegn / Dobbelt citationstegn

Angiv de tegn som skal erstatte enkelte og dobbelte citationstegn.

Erstat

Udskriver automatisk standardsystemsymbolet for den givne type anførselstegn med det specielle tegn, som du angiver.

Start citat

Vælg det specielle tegn som automatisk vil erstatte det aktuelle start-anførselstegn i dit dokument, når du vælger Formater - Autokorrektur - Anvend.

Slut citat

Vælg det specielle tegn, som automatisk vil erstatte det aktuelle slut-anførselstegn i dit dokument, når du vælger Formater - Autokorrektur - Anvend.

Standard

Nulstiller citatmærkerne til standard-symbolerne.

Dialogknapper

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier tilbage til fanebladetss forrige værdier.

Annuller

Lukker dialogen og ignorerer alle ændringer.

Ok

Gemmer alle ændringer og lukker dialogen.

Støt os venligst!