Undtagelser

Angiver de forkortelser eller bogstavskombinationer, som du ikke vil have LibreOffice til automatisk at korrigere.

De undtagelser, som du definerer, afhænger af den aktuelle sprogindstilling. Hvis du ønsker det, kan du ændre sprogindstillingen ved at vælge et andet sprog i feltet Erstatning og undtagelser for sprog.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vlkg Funktioner - Autokorrekturindstillinger - (fanebladet) Undtagelser.


Erstatning og undtagelser for sprog:

Vælg sproget som du vil oprette eller redigere erstatningsregler for. LibreOffice leder først efter undtagelser som er defineret for sproget på markørens aktuelle position i dokumentet, derefter søges i de resterende sprog.

Forkortelser (efterfølges ikke af et stort bogstav)

Indtast en forkortelse efterfulgt af et punktum, og klik så på Ny. Dette forhindrer LibreOffice automatisk i at ændre til store bogstav for første bogstav i ordet, som kommer efter punktummet ved slutningen af forkortelsen.

Lister de forkortelser, som ikke automatisk er korrigeret. For at fjerne et element fra listen, marker elementet og klik sĂĄ pĂĄ Slet.

ORd der BEgynder MEd TO STore BOgstaver eller liLLE beGYNDELSESBOGSTAV

Tast ordet eller forkortelsen, der begynder med to STore bogstaver eller et lille begyndelsesbogstav, som du ikke vil have LibreOffice til at ændre et Stort begyndelsesbogstav. Indtast for eksempel PC for at forhindre LibreOffice i at ændre PC til Pc. Tast eBog for at forhindre en automatisk ændring til Ebog.

Oplister de ord eller forkortelser, der starter med TO STore BEgyndelsesbogstaver eller sMÅ iNITIALER, der ikke korrigeres automatisk. Alle ord, der begynder med to STore bogtaver eller sMÅ INITIALER oplistes i feltet. For at fjerne et element fra listen, vælger du elementet og klikker så på Delete.

Ny

Tilføjer det aktuelle element til listen med undtagelser.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer uden at kræve bekræftelse.

Inkluder automatisk

Tilføjer autokorrigerede forkortelser eller autokorrigede ord, der starter med to store bogstaver til tilsvarende undtagelsesliste, hvis autokorrekturen fortrydes øjeblikkeligt ved at trykke på +Z.

Denne funktionalitet er relevant, når indstillingen Sætning eller indstillingen REt ANdet BOgstav til lille er valgt i kolonne [Æ] på denne dialogs faneblad Indstilinger og Funktioner ▸ Autokorrektur ▸ Under skrivning er aktiveret.

Dialogknapper

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier tilbage til fanebladetss forrige værdier.

Annuller

Lukker dialogen og ignorerer alle ændringer.

Ok

Gemmer alle ændringer og lukker dialogen.

Støt os venligst!