Erstat

Redigerer erstatningstabellen til automatisk korrigering eller erstatning af ord eller forkortelser i dit dokument.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Autokorrekturindstillinger ▸ (fanebladet) Erstat.


Erstatning og undtagelser for sprog:

Vælg sproget som du vil oprette eller redigere erstatningsregler for. LibreOffice leder først efter undtagelser som er defineret for sproget på markørens aktuelle position i dokumentet, derefter søges i de resterende sprog.

Erstatningstabel

Lister elementerne for automatisk erstatning af ord, forkortelser eller orddele under skrivning. For at tilføje et element skal du indtaste tekst i boksene Erstat og "med:", og så klikke på Ny(t). For at redigere et element skal du vælge det, redigere teksten i feltet "med:", og så klikke på Erstat. For at slette et element skal du vælge det, og så klikke på Slet.

Du kan bruge Autokorrektur til at anvende et bestemt tegnformat til et ord eller forkortelse. Marker den formaterede tekst i dit dokument, åbn denne dialog, ryd Kun tekst boks, og indtast så den tekst, som du vil erstatte i feltet Erstat.

Erstat

Skriv ordet, forkortelsen eller orddelen, du vil erstatte, mens du skriver.

Sekvensen af jokertegn .* kan matche hvadsomhelst før eller efter erstatningsstrengen. For eksempel:

Retur

Autokorrigeret resultat

i18ns

internationale

i18nization

internationalisering

i18nized

internationaliseret


tip

For at indtaste klokkeslætsværdier med talblokken bruger du erstatningsmønstret .*...* og : som erstatningstekst. Nu erstattes 10..30 automatisk med 10:30.


med:

Indtast erstatningsteksten, grafik, ramme, eller OLE-objekter som du vil erstatte teksten i Erstat. Hvis du har markeret tekst, grafik, en ramme eller et OLE-objekt i dit dokument, er de relevante information allerede indtastet her.

Kun tekst

Gemmer elementet i feltet "med:" uden formatering. Når erstatningen er foretaget, bruger teksten samme format som dokumentets tekst.

Ny

Tilføjer eller erstatter et element i erstatningstabellen.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer uden at kræve bekræftelse.

Dialogknapper

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier tilbage til fanebladetss forrige værdier.

Annuller

Lukker dialogen og ignorerer alle ændringer.

Ok

Gemmer alle ændringer og lukker dialogen.

Støt os venligst!