Indstillinger

Vælg indstillingerne for automatiske fejlrettelser under skrivning, og klik så på OK.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Funktioner ▸ Autokorrekturindstillinger ▸ (fanebladet) Indstillinger.


Anvend erstatningstabel

Hvis du indtaster en bogstavkombination, som svarer til en genvej i erstatningstabellen, erstattes kombinationen med erstatningsteksten.

REt andet BOgstav i ORd til lille

Hvis du indtaster to store bogstaver i begyndelsen af et "ORd", bliver det andet store bogstav automatisk erstattet med et lille bogstav.

note

Der foretages ikke rettelser på indførsler, fundet i en anvendelig retskrivningsordbog.


Første bogstav i sætninger med stort

Skriver det første bogstav i hver sætning med STORT

Automatisk *fed*, /kursiv/, -gennemstreget- og _understreget_

Tilknytter automatisk formatering fed, kursiv, gennemstregning og understregning til tekst omkranset af henholdsvis asterisk (*), skrĂĄstreger (/), bindestreger (-) og understregning (_). Disse tegn forsvinder nĂĄr formateringen tilknyttes.

Noteikon

Denne funktionalitet virker ikke, hvis formateringstegnene * / - _ er indtastet med en Input Method Editor.


URL-genkendelse

Opretter automatisk et hyperlink, nĂĄr du taster en URL.

Erstat tankestreger

Erstatter en eller to bindestreger med en en tankestreg (se den følgende tabel).

Teksten erstattes, efter at du taster et indledende hvidt rum (mellemrum, tabulator eller Retur). I den følgende tabel repræsenterer A og B tekst, der består af bogstaverne A til z eller cifre fra 0 til 9. N repræsenterer udelukkende cifre.

Tekst, som du indtaster:

Resultat:

A - B (A,mellemrum,minus,mellemrum,B)

A – B (A, mellemrum, kort tankestreg, mellemrum, B)

A -- B (A,mellemrum,minus,minus,mellemrum,B)

A – B (A, mellemrum, kort tankestreg, mellemrum, B)

A--B (A,minus,minus,B)

A—B (A, lang tankestreg, B)
(se note under tabellen)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, tankestreg, N)

A-B (A,minus,B)

A-B (uændret)

A -B (A,mellemrum,minus,B)

A -B (uændret)

A --B (A,mellemrum,minus,minus,B)

A –B (A, mellemrum, kort tankestreg, B)


note

Hvis teksten ungarsk eller finsk sprog-attribut, erstattes to bindestreger i sekvensen A--B med en tankestreg (en-dash) i stedet for en lang tankestreg (em-dash).


.

Ignorer dobbelte mellemrum

Erstatter to eller flere efterfølgende mellemrum med et enkelt mellemrum.

Ret utilsigtet brug af tasten cAPS LOCK

Inverterer et ord med Stort indtastet med tasten Caps Lock aktiveret, efter at der er indtastet et mellemrum og deaktiverer tasten Caps Lock. Hvis du for eksempel taster Libre med tasten Caps Lock aktiveret, vises det som lIBRE, hvilket automatisk konverteres til Libre.

Dialogknapper

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier tilbage til fanebladetss forrige værdier.

Annuller

Lukker dialogen og ignorerer alle ændringer.

Ok

Gemmer alle ændringer og lukker dialogen.

Støt os venligst!