Kinesisk oversættelse

Konverterer den markerede kinesiske tekst fra et kinesisk skriftsystem til det andet. Hvis der ikke er nogen tekst, konverteres hele dokumentet. Du kan kun bruge denne kommando, hvis du aktiverer Asiatisk sprogunderstøttelse i ▸ Sprogindstillinger ▸ Sprog.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Funktioner - Sprog - Kinesisk konvertering. Understøttelse af asiatiske sprog skal være aktiveret.


Konverteringsretning

Vælg konverteringsretningen.

Traditionel kinesisk til forenklet kinesisk

Oversætter traditionelle kinesiske teksttegn til forenklede kinesiske teksttegn. Klik på OK for at oversætte den markerede tekst. Hvis der ikke er markeret nogen tekst, bliver hele dokumentet oversat.

Forenklet kinesisk til traditionel kinesisk

Oversætter forenklede kinesisk teksttegn til traditionelle kinesisk teksttegn. Klik på OK for at oversætte den markerede tekst. Hvis der ikke er markeret nogen tekst, bliver hele dokumentet oversat.

Fælles termer

Fælles termer er ord, som har samme betydning i traditionel og forenklet kinesisk, men er skrevet med forskellige tegn.

Oversæt fæller termer

Oversætter ord med to eller flere tegn, som er på listen med fælles udtryk. Efter listen er skannet, vil den resterende tekst blive oversat tegn for tegn.

Rediger udtryk

Åbner dialogen Rediger ordbog, hvor du kan redigere listen med oversættelsesudtryk.

Støt os venligst!