Skrivehjælp

Vælg brugerordbøgerne og sæt reglerne for stavekontrollen.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Stavekontrol og klik derefter på Indstillinger.


Brugerordbøger

Oplister de tilgængelige brugerordbøger. Marker de brugerordbøger, du vil bruge til retskrivning og orddeling.

Ny

Åbner dialogen Ny ordbog i hvilken du kan navngive en ny brugerdefineret ordbog eller en ordbog med undtagelser og angive sproget.

Opret brugerordbog

I sektionen Ordbog kan du navngive en ny brugerdefineret ordbog eller ordbog over undtagelser og angive sproget.

Navn

Angiver navnet på den nye brugerordbog. Filendelsen "*.DIC" bliver automatisk tilføjet.

Sprog

Ved at vælge et bestemt sprog kan du begrænse brugen af brugerordbogen. Ved at vælge Alt benyttes brugerordbogen uafhængigt af det aktuelle sprog.

Undtagelser (-)

Angiver hvorvidt du ønsker at undgå bestemte ord i dine dokumenter. På denne måde kan du oprette en brugerordbog med alle de ord, der skal undgås. Hvis denne ordbog med undtagelser aktiveres, vil du i forbindelse med stavekontrollen få vist en besked om alle de ord, som bør undgås.

Rediger

Åbner dialogen Rediger brugerordbog i hvilken du kan tilføje din brugerordbog elle redigere eksisterende emner.

I sektionen Rediger brugerordbog har du mulighed for at indtaste nye udtryk eller redigere eksisterende indtastninger. Hvis du redigerer en ordbog over undtagelser, har dialogen den tilføjede facilitet til angivelse af en undtagelse til et ord. Under stavekontrollen er denne undtagelse så listet som et forslag.

Når en ordbog bliver redigeret, kontrolleres status for filen. Hvis filen er skrivebeskyttet, kan den ikke ændres. Knapperne Ny og Slet bliver så deaktiveret.

Bog

Angiver den bog, der skal redigeres.

Liste over ignorerede ord (Alle) indeholder alle ord, som er blevet markeret med Ignorer under stavekontrollen. Denne liste gælder kun den aktuelle stavekontrol.

note

Dialogen IgnoreAllList kan ikke vælges og kan ikke slettes. Kun de indeholdte ord kan slettes. Dette sker automatisk hver gang LibreOffice lukkes.


Sprog

Tilknytter er nyt sprog til den aktuelle brugerordbog.

Ord

Du kan indtaste et nyt ord, som skal indgå i ordbogen. I listen neden for ses indholdet af den aktuelle brugerordbog. Hvis du vælger et ord fra denne liste, vil det blive vist i tekstfeltet. Hvis du indtaster et ord med et afsluttende = tegn, som for eksempel "Autokorrektur=", vil ordet aldrig blive orddelt automatisk ligesom der heller ikke foreslås orddeling. Indtastes "Auto=korrektur" resulterer det i at ordet deles eller en orddeling foreslås, hvor du har indsat = tegnet.

Du kan benytte bloktegnene [] i stedet for tegnet =, til at angive tegnændringer før orddelingen. Mulige tegnændringer er: (1) Ekstra tegn, eksempelvis vil tug[g]gumi give den korrekte orddeling “tugg- gummi” for det svenske ord “tuggummi”. (2) Fjernelse af tegn gennem angivelse af et tal, eksempelvis vil paral·[1]lel give den korrekte orddeling “paral- lel” for det katalanske ord “paral·lel”, hvor ét tegn fjernes før for orddelingspunktet. (3) Både fjernelse og ekstra tegn, eksempelvis vil cafee[2é]tje give den korrekte orddeling “café- tje” for det hollandske ord “cafeetje”, hvor to tegn fjernes før orddelingspunktet, og ét ekstra bliver tilføjet.

Erstat med eller Grammatik af

Dette indtastningsfelt er kun tilgængeligt, hvis du redigerer en undtagelsesordbog eller en sprogafhængig brugerdefineret ordbog. I undtagelsesordbøger viser feltet det alternative forslag til det aktuelle ord i tekstboksen "Ord". I sprogafhængige brugerdefinerede ordbøger indeholder feltet et kendt rodord som en model for anbringelse af det nye ord eller dets brug i sammensatte ord. I et tysk brugerordbog vil det nye ord "Litschi" (litchi) med modelordet "Gummi" (tyggegummi) resultere i anerkendelse af "Litschis" (lychees), "Litschibaum", "Litschifrucht" (litchi frugt) osv.

Ny

Tilføjer ordet i tekstfeltet Ord til din aktuelle ordbog. Ordet i feltet Forslag tilføjes også når du arbejder med undtagelsesordbøger.

Indstillinger

Definerer indstillingerne for stavekontrollen og orddelingen.

Rediger

Hvis du ønsker at ændre en værdi, så vælg en indtastning, og klik Redigér. Du vil se en dialog til indtastning af en ny værdi.

Kontroller ord med STORE bogstaver

Bestemmer at brugen af store bogstaver kontrolleres under stavekontrollen.

Kontroller ord med tal.

Bestemmer at ord, som indeholder tal såvel som bogstaver, skal kontrolleres.

Kontroller i specialområder

Bestemmer at specielle områder - såsom tekst i tegninger - kontrolleres under stavekontrollen.

Kontroller stavning mens du taster

Kontrollerer automatisk stavning, mens du taster og understreger fejl.

Indtastningsfejl fremhæves i dokumentet med en rød understregning. Hvis du placerer markøren over et ord, der er markeret på denne måde, kan du åbne genvejsmenuen for at få en liste over foreslåede rettelser. Marker en foreslået rettelse for at erstatte ordet. Hvis du laver den samme fejltagelse igen under redigering af dokumentet, bliver det markeret som en fejl igen.

For at placere ordparret i Autokorrektur erstatningstabel, åbn Autokorrektur genvejsmenu og vælg Autokorrektur. Foretag dit valg fra undermenuen. Ordet erstattes og samtidigt placeres ordparret i erstatningstabellen.

Minimal ordlængde for orddeling

Angiver det nødvendige mindstetal af karakterer, der er nødvendigt for at der kan bruges automatisk orddeling.

Tegn før linjeskift

Angiver mindstetallet af tegn i ordet, der skal deles, der skal blive i slutningen af linjen.

Tegn efter linjeskift

Angiver mindstetallet af tegn fra det orddelte ord, som kræves i næste linje.

Del ord uden forespørgsel

Angiver at du aldrig vil blive forespurgt en manual orddeling. Hvis feltet ikke er markeret, vil du, når et ord ikke genkendes, blive præsenteret for en dialog til indtastning af bindestreger.

Del ord i specialområder

Bestemmer at orddeling også vil blive udført i fodnoter, sidehoveder og -fødder.

Støt os venligst!