Retskrivning

Kontrollerer dokumentet eller den aktuelle markering for at stavefejl. Hvis en udvidelse med grammatikkontrol er installeret, kontrollerer dialogen ogsĂĄ for grammatiske fejl.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Funktioner - Stave- og grammatikkontrol.

F7-tast

På værktøjslinjen Standard, klik på

Ikon

Stavning


Stavekontrollen begynder ved den aktuelle markørplacering og fortsætter frem til slutningen af dokumentet eller den valgte tekst. Du kan da vælge at fortsætte stavekontrollen fra begyndelsen af dokumentet eller afslutte.

Retskrivning ser efter fejlstavede ord og giver dig mulighed for at tilføje et ukendt ord til en brugerordbog. Når det første fejlstavede ord er fundet, åbnes dialogen Stavekontrol.

Stavefejl understreges med rødt, grammatiske fejl med blåt.

Tekstsprog

Angiver sproget, som skal bruges til kontrol af stavningen.

Et sprog pĂĄ listen er markeret med et flueben, hvis stavekontrol er aktiv for sproget.

Ikke i ordbogen

Viser sætningen med det forkert stavede ord fremhævet. Modificer ordet eller sætningen eller klik på et af forslagene i tekstfeltet forneden.

Ignorer her

Springer det ukendte ord over og fortsætter med stavekontrollen.

note

Etiketten på denne knap skifter til Genoptag, hvis du lader dialogen Stavekontrol være åben, når du vender tilbage til dit dokument. For at fortsætte Stavekontrollen fra markørens aktuelle placering, klikker du på Genoptag.


Ignorer alle

Springer alle forekomster af det ukendte ord over indtil afslutningen af den aktuelle LibreOffice session og fortsætter stavekontrollen.

Ignorer regel

Vises ved grammatiske fejl. Klik for at ignorere den forslåede grammatiske ændring.

Føj til ordbog

Føjer det ukendte ord til en brugerordbog.

tip

For at tilføje en ny ordbog trykker du på Indstillinger og derefter på Ny. Efter at LibreOffice er genstartet, vises flere brugerdefinerede ordbøger, når der trykkes på Tilføj til ordbog. Vælg, hvilken ordbog, der skal have ordet tilføjet.


Forslag

Lister foreslåede ord til erstatning af det forkert stavede ord. Vælg det ord, som du vil bruge, og klik så på Erstat eller Erstat alle.

Erstat

Erstatter det ukendte ord med det aktuelle forslag. Hvis du ændrede mere end lige præcis det forkert stavede ord, bliver hele sætningen erstattet.

Erstat alle

Erstatter alle forekomster af det ukendte ord med det aktuelle forslag.

Tjek grammatikken

Aktiver til først at behandle alle stavefejl, dernæst alle gramatiske fejl.

Indstillinger

Åbner en dialog, hvor du kan vælge brugerordbøgerne og sætte reglerne for stavekontrollen.

Fortryd

Klik for at fortryde den seneste ændring i det aktuelle dokument. Klik igen for at fortryde den foregående ændring i samme sætning.

Støt os venligst!