Retskrivning

Kontrollerer dokumentet eller den aktuelle markering for at stavefejl. Hvis en udvidelse med grammatikkontrol er installeret, kontrollerer dialogen ogsĂĄ for grammatiske fejl.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Funktioner - Stave- og grammatikkontrol.

F7-tast

På værktøjslinjen Standard, klik på

Ikon

Stavning


Kontrollerer stavning og grammatik

Stavekontrollen begynder ved den aktuelle markørplacering og fortsætter frem til slutningen af dokumentet eller den valgte tekst. Du kan da vælge at fortsætte stavekontrollen fra begyndelsen af dokumentet eller afslutte.

Retskrivning ser efter fejlstavede ord og giver dig mulighed for at tilføje et ukendt ord til en brugerordbog. Når det første fejlstavede ord er fundet, åbnes dialogen Stavekontrol.

Stavefejl er understreget med rødt, grammatisk fejl med blåt. Dialog præsenterer først alle stavefejl, der efter grammatiske fejl.

Aktiver Stavekontrol for først at arbejde med alle stavefejlene, derefter med alle de grammatiske fejl.

Ikke i ordbog

Viser sætningen med det forkert stavede ord fremhævet. Modificer ordet eller sætningen eller klik på et af forslagene i tekstfeltet forneden.

Forslag

Lister foreslåede ord til erstatning af det forkert stavede ord. Vælg det ord, som du vil bruge, og klik så på Erstat eller Erstat alle.

Tekstsprog

Angiver sproget, som skal bruges til kontrol af stavningen.

Et sprog pĂĄ listen er markeret med et flueben, hvis stavekontrol er aktiv for sproget.

Indstillinger

Åbner en dialog, hvor du kan vælge brugerordbøgerne og sætte reglerne for stavekontrollen.

Føj til ordbog

Føjer det ukendte ord til en brugerordbog.

Ignorer her

Springer det ukendte ord over og fortsætter med stavekontrollen.

Noteikon

Etiketten på denne knap skifter til Genoptag, hvis du lader dialogen Stavekontrol være åben, når du vender tilbage til dit dokument. For at fortsætte Stavekontrollen fra markørens aktuelle placering, klikker du på Genoptag.


Ignorer alle

Springer alle forekomster af det ukendte ord over indtil afslutningen af den aktuelle LibreOffice session og fortsætter stavekontrollen.

Erstat

Erstatter det ukendte ord med det aktuelle forslag. Hvis du ændrede mere end lige præcis det forkert stavede ord, bliver hele sætningen erstattet.

Erstat alle

Erstatter alle forekomster af det ukendte ord med det aktuelle forslag.

Fortryd

Klik for at fortryde den seneste ændring i det aktuelle dokument. Klik igen for at fortryde den foregående ændring i samme sætning.

Støt os venligst!