Fordel markeringen

Fordeler tre eller flere valgte objekter jævnt langs den lodrette eller den vandrette akse. Du kan også fordele afstanden mellem objekter jævnt.

For at tilgå denne kommando...

Vælg tre eller flere objekter

Vælg Figur ▸ Fordel elementer (LibreOffice Draw).

Åbn kontekstmenuen ▸ vælg Fordel elementer (LibreOffice Impress).

Icon Distribute

Distribute


Objekter er fordelt med hensyn til de yderste objekter i markeringen.

Original objektfordeling

Vandret

Angiver den vandrette fordeling for de valgte objekter.

Vandret til venstre

Fordeler de valgte objekter, sådan at objekternes venstrekanter på er jævnt fordelt i forhold til hinanden.

Objektfordeling vandret venstre

Vandret centreret

Fordeler de valgte objekter, sådan at objekternes vandrette midterlinjer er jævnt fordelt i forhold til hinanden.

Objektfordeling vandret centreret

Vandret mellemrum

Fordeler de valgte objekter, sådan at objekterne har samme afstand til hindanden.

Objektfordeling vandret jævnt fordelt

Vandret højre

Fordeler de valgte objekter, sådan at objekternes højrekanter er jævnt fordelt i forhold til hinanden.

Objektfordeling vandret højre

Lodret

Angiver den lodrette fordeling til de valgte objekter.

Lodret øverst

Fordeler de valgte objekter, sådan at objekternes overkanter er jævnt fordelt i forhold til hinanden.

Fordel objekterne lodret øverst

Lodret centreret

Fordeler de valgte objekter, sådan at objekternes lodrette midterlinjer er jævnt fordelt i forhold til hinanden.

Fordel objekter lodret centreret

Lodret afstand

Fordeler de valgte objekter lodret, sådan at objekterne er jævnt fordelt i forhold til hinanden.

Objektfordeling vandret med jævne mellemrum

Lodret nederst

Fordeler de valgte objekter, sådan at objekternes underkanter er jævn fordelt i forhold til hianden

Objektfordeling lodret nederst

Støt os venligst!