Skygge

Sætter skyggen og skyggeindstillinger for det valgte 3D-objekt.

ikonet Skygge

Skygge

For at tilgĂĄ denne kommando...

Åbn kontekstmenuen til 3D-objektet og vælg fanebladet 3D-effekter - Skygge.


Skygge

Angiv skyggetypen, der skal tildeles det valgte 3D-objekt.

Tilstand

Vælg den skyggemetode du vil bruge. Flad skygge tildeler en enkelt farve til en enkelt polygon på objektets overflade. Gouraud-skygge blander farver på tværs af polygonerne. Phong-skygge udligner farven på hvert billedpunkt baseret på de omgivne billedpunkter og kræver mest regnekraft.

Skygge

Tilføjer eller fjerner skygge fra det valgte 3D-objekt.

Ikon

3D-skygge til/fra

Overfladevinkel

Indtast en vinkel fra 0 til 90 grader som skyggen kaster.

Kamera

Sæt kameraindstillingerne for det valgte 3D-objekt.

Afstand

Indtast afstanden, der skal være mellem kameraet og midten af det valgte objekt.

Kamerabrændvidde

Indtast brændvidden for kameraet, hvor en lav værdi svarer til en fiskeøjelinse, og en høj værdi svarer til en telelinse.

Anvend

Klik her for at anvende de egenskaber, der vises i dialogen til det valgte objekt.

ikonet Anvend

Anvend

Opdater

Klik her for at vise alle det valgte objekts egenskaber i dialogen.

ikonet Opdater

Opdater

Eksempelfelt

Viser en forhĂĄndsvisning af den aktuelle markering.

Konverter til 3D

Brug dette ikon til at konvertere et valgt 2D-objekt til et 3D-objekt. Du kan også vælge flere 2D-objekter og konvertere dem til et enkelt 3D-objekt. for at konvertere en gruppe 2D-objekter til 3D, skal du først opløse gruppen af valgte objekter.

ikonet Konverter til 3D

Konverter til 3D

Konverter til rotationsobjekt

Klik her for at konvertere et valgt 2D-objekt til et 3D-rotationsobjekt. Du kan også vælge flere 2D-objekter og konvertere dem til et enkelt 3D-rotationsobjekt. For at konvertere en gruppe 2D-objekter til 3D, skal du først opløse gruppen af valgte objekter.

ikonet Konverter til rotationsobjekt

Konverter til rotationsobjekt

Perspektiv til/fra

Klik her for at slĂĄ perspektiv-visning til eller fra.

ikonet Perspektiv til/fra

Perspektiv til/fra

Støt os venligst!