Datakilder

Dette afsnit indeholder information om at gennemse og redigere databasetabellerne.

Databaseoversigt

note

Du kan ikke bruge datakildeoversigten pĂĄ en databasetabel, som er ĂĄbnet i designvisning.


Datakildeoversigt

Kommandoen for datakildevælgeren kan findes på Værktøjslinjen Tabeldata og i højreklikmenuen.

Markering af dataposter

For at vælge en datapost i databasetabellen, klik på rækkens overskrift, eller klik en rækkeoverskrift, og brug så tasterne pil op eller pil ned.

Den følgende tabel beskriver, hvordan man vælger individuelle elementer i datakildeoversigten:

Markering

Handling

Datapost

Klik på rækken sidehoved

Flere dataposter eller fjern en markering

Hold nede og klik på rækkeoverskriften

Kolonne

Klik pĂĄ kolonneoverskriften

Datafelt

Klikke i datafeltet

Hele tabellen

Klik på rækkeoverskriften på kolonneoverskrifterne


Værktøjslinjen Tabeldata (redigering af tabeldata)

Ikon

Giver dig mulighed for at redigere, tilføje eller slette dataposter fra databasetabellen.

Klippe, kopiere og indsætte data

Du kan klippe, kopiere og indsætte dataposter i visningen Datakilde. Datakildeoversigten understøtter også træk-og-slip af dataposter eller tekst og tal fra andre LibreOffice-filer.

Du kan ikke trække og slippe til Ja/Nej-, binære-, billed- eller optællingstabelfelter.

note

Træk og slip virker kun i Rediger tilstand.


Tabeldatalinjen

Brug Tabeldatalinjen til at kontrollere datavisningen.

Navigering i datakildeoversigten

Brug Formularnavigationslinjen ved bunden af visningen Datakilde for at navigere mellem forskellige dataposter.

Første datapost

Ikon

Gå til første datapost i tabellen.

Forrige datapost

Ikon

GĂĄ til foregĂĄende datapost i tabellen.

Datapostnummer

Skriv nummeret pĂĄ den datapost, som du vil vise, og tryk sĂĄ pĂĄ Enter.

Næste datapost

Ikon

Gå til næste datapost i tabellen.

Sidste datapost

Ikon

GĂĄ til sidste datapost i tabellen.

Ny datapost

Ikon

Indsætter en ny datapost i den aktuelle tabel. For at oprette en datapost, skal du klikke på stjerne (*) nederst i tabelvisningen. En tom række bliver sidst i tabellen.

Antal dataposter

Viser antallet af dataposter. "Datapost 7 af 9 (2)" viser for eksempel, at to dataposter (2) er valgt i en tabel, som indeholder 9 dataposter, og at markøren er i datapost nummer 7.

Administrere tabeller

For at tilgå kommandoerne for formatering af tabellen, højreklik på en kolonneoverskrift eller en rækkeoverskrift.

Tabelformat

Formatering af de markerede rækker.

Rækkehøjde

Ændrer højden for den aktuelle række eller de valgte rækker.

Slet rækker

Sletter de markerede rækker.

Kolonneformat

Formatering af de valgte kolonner.

Kolonnebredde

Ændrer bredden af den aktuelle kolonne eller de valgte kolonner.

Skjul kolonner

Skjuler de markerede kolonner. For at vise skjulte kolonner skal du højreklikke på en vilkårlig kolonneoverskrift og så vælge Vis kolonner.

Vis kolonner

Viser skjulte kolonner. Vælg den kolonne, som du vil vise fra listen, eller klik på Alt for at vise alle skjulte kolonner.

Støt os venligst!