Justering

Angiver justeringsvalgene for indholdet i den aktuelle celle, eller de markerede celler.

For at tilgĂĄ denne kommando...


Vandret

Vælg den vandrette justering, som du ønsker at anvende på celleindholdet.

Standard

Justerer tal til højre og tekst til venstre.

Noteikon

Hvis Standardindstillingen er valgt, vil tal blive justeret til højre og tekst til venstre.


Venstre

Justerer indholdet af cellen til venstre.

Ikon pĂĄ formateringslinjen:

Icon Align Left

Venstrejusteret

Højre

Justerer indholdet af cellen til højre.

Ikon pĂĄ formateringslinjen:

Icon Align Right

Højrejusteret

Centreret

Centrerer cellens indhold vandret.

Ikon pĂĄ formateringslinjen:

Icon Centered

Lige margener

Justerer indholdet af cellen til venstre og højre cellekanter.

Ikon pĂĄ formateringslinjen:

Icon Justified

Lige margener

Udfyldt

Gentager celleindholdet (tal og tekst) indtil det synlige omrĂĄde af cellen er udfyldt. Denne facilitet virker ikke for tekst, som indeholder linjeskift.

Fordelt

Justerer indholdet jævnt over hele cellen. I modsætning til Justeret justerer den også teksten på den sidste linje.

Indryk

Indrykker fra venstre kant af cellen i det omfang, du angiver.

Lodret

Vælg den lodrette justering, som du ønsker at anvende på celleindholdet.

Standard

Justerer cellens indhold til bunden af cellen.

Top

Justerer cellens indhold til den øverste kant af cellen.

Ikon pĂĄ formateringslinjen:

Bund

Justerer indholdet af cellen til den nederste kant af cellen.

Ikon pĂĄ formateringslinjen:

Icon Align Bottom

Juster til bunden

Midte

Centrerer celleindholdet lodret.

Ikon pĂĄ formateringslinjen:

Icon Align Center Vertically

Juster lodret centreret

Lige margener

Justerer celleindholdet til cellens øverste og nederste kanter.

Fordelt

Det samme som Justeret bortset fra et tekstretningen er lodret. Det virker ligesom vandret Justeret , dvs. at ogsĂĄ den sidste linje er justeret.

Tekstretning

Sætter skriveretningen for cellens indhold.

Klik på drejeskiven for at sætte tekstretnignen.

Grader

Indtast en rotationsvinkel mellem 0 og 360 til teksten i de valgte celler.

Referencekant

Angiv den cellekant, hvorfra den roterede tekst skal skrives.

  1. Tekstudstrækning fra nederste cellekant: Skriver den drejede tekst fra nederste cellekant og udad.

  2. Tekstudstrækning fra øverste cellekant: Skriver den drejede tekst fra øverste cellekant og udad.

  3. Tekstudstrækning indenfor celler: Skriver kun den drejede tekst indenfor cellen.

Lodret stablet

Justerer teksten lodret.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Asiatisk layout-tilstand

Denne afkrydsningsboks kan kun benyttes, hvis asiatiske sprog er angivet og tekstretningen er sat til lodret. Justerer asiatiske tegn ét ad gangen under hinanden i de(n) markerede celle(r). Hvis cellen indeholder mere end en linje tekst, konverteres linjerne til tekstsøjler, der er arrangeret fra højre mod venstre. Vestlige tegn i den konverterede tekst roteres 90 grader mod højre. Asiatiske tegn roteres ikke.

Egenskaber

Bestem tekstforløbet i en celle.

Ombryd tekst automatisk

Ombryder tekst til en anden linje ved cellekanten. Antallet af linjer afhænger af af cellebredden. For at indsætte et manuelt linjeskift, tast +Enter i cellen.

Indsæt linjeskift i celler

Orddeling aktiveret

Muliggør orddeling af tekst, der ombrydes til den efterfølgende linje.

Formindsk for at tilpasse til cellestørrelse

Reducerer den synlige størrelse for skrifttypen, så indholdet af cellen passer i den aktuelle cellebredde. Du kan ikke anvende denne kommando for en celle, som indeholder linjeskift.

Støt os venligst!