Group

Grupper holder valgte objekter sammen, så de kan flyttes eller formateres som et enkelt objekt.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Vælg Formater ▸ Etabler gruppe.

From the context menu:

Choose Group.

From the tabbed interface:

Choose Draw tab.

From toolbars:

Icon Group

Grupper


Arbejde med grupper

For at redigere de enkelte objekter i en gruppe, marker gruppen, højreklik, og vælg så

Når du redigerer en gruppe, er objekterne, som ikke er en del af gruppen, nedtonede.

Brug Tabulator og Skift+tabulator for at flytte fremad og baglæns gennem objekterne i en gruppe.

For at forlade en gruppe, højreklik, og vælg så

Grupper

Grupperer de valgte objekter, så de kan flyttes som et enkelt objekt.

Ophæv gruppe

Bryder den valgte gruppe op i individuelle objekter.

Rediger gruppe

Åbner den valgte gruppe, så du kan redigere de enkelte objekter. Hvis den valgte gruppe indeholder en indlejret gruppe, kan du gentage denne kommando på undergrupperne. Denne kommando ophæver ikke gruppering af objekterne permanent.

Forlad gruppe

Forlader gruppen, så du ikke længere kan redigere de enkelte objekter i gruppen. Hvis du er i en indlejret gruppe, bliver kun den indlejrede gruppe lukket.

Støt os venligst!