Forankring

Definerer forankringsindstillingerne for det valgte objekt.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Formater - Afsnit.

På værktøjslinjen Formatering klikker du på

Ikonet Anker

Skift forankring


Giver dig mulighed for at skifte mellem forankringsindstillinger.

Til siden

Forankrer det valgte element til den nuværende side.

Støt os venligst!