Hældning og hjørneradius

Hælder det markerede objekt, eller runder hjørnerne af en rektangulær objekt.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater ▸ Placering og størrelse ▸ (fanebladet) Hældning og hjørneradius .


fanebladet Hældning og hjørneradius

Hjørneradius

Du kan kun afrunde hjørnerne af et rektangulært objekt.

Radius

Indtast radius på cirklen, som du vil bruge til at afrunde hjørnerne.

Hældning

Hælder det markerede objekt langs en akse som du angiver.

Vinkel

Indtast den hældende akses vinkel.. Hældningsvinklen er relateret til, hvor meget et objekt skråner eller hælder fra sin normale, lodrette postition.

Kontrolpunkter 1 og 2

Nogle figurer har et særligt håndtag, som du kan trække i for at ændre figurens egenskaber. Markøren ændres til et håndsymbol over disse særlige håndtag. Kontrolpunkterne henviser til disse håndtags placering med x- og y-koordinater. Når objektet ikke har noget håndtag, er værdierne i disse felter nul. Når figuren har ét kontrolpunkt, er det andet kontrolpunkts kordinater nul.

Indtast en værdi for at indstille objektets kontrolpunkters x- og y-koordinater.

Kontrolpunkter på en figur

Støt os venligst!