Rotation

Roterer det markerede objekt.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - fanebladet Position og størrelse - Rotation.

Ikon

Roter


Omdrejningspunkt

Det markerede objekt roteres omkring et omdrejningspunkt, som du angiver. Omdrejningspunktet er som standard midten af objektet.

Noteikon

Hvis du definerer et omdrejningspunkt for langt udenfor objektets grænser, kan objektet roteres ud af siden.


X-position

Indtast den vandrette afstand fra venstre sidekant til omdrejningspunktet.

Y-position

Indtast den lodrette afstand fra øverste sidekant til omdrejningspunktet.

Standarder

Klik hvor du vil placere omdrejningspunktet.

Rotationsvinkel

Angiv det antal grader, som du vil rotere det markerede objekt, eller klik i rotationsgitteret.

Vinkel

Indtast det antal grader, som du vil rotere det markerede objekt.

Standarder

Klik for at angive rotationsvinkel i multipla af 45 grader.

Støt os venligst!