Gennemsigtighed

Sætter indstillingerne for gennemsigtighed for den udfyldning, du anvender til det valgte objekt.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Formater ▸ Flade ▸ (fanebladet) Transparens (tegninger).

Vælg Formater ▸ Objekt og figur ▸ Flade ▸ (fanebladet) Transparens (præsentation-dokumenter).

Vælg Formater ▸ Diagramvæg ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Diagramflade ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Choose Formater â–¸ Diagramgulv â–¸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Titel ▸ Alle titler ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Titel ▸ Hovedtitel ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Titel ▸ Undertitel ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Titel ▸ Titel (X-akse) ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Titel ▸ Titel (Y-akse) ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Titel ▸ Titel (Z-akse) ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer)

Vælg Formater ▸ Objektegenskaber ▸ Datapunkt ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Objektegenskaber ▸ Dataserie ▸ (fanebladet) Transparens (diagrammer).

Vælg Formater ▸ Afsnit ▸ (fanebladet) Transparens.

Vælg Vis ▸ Typografier ▸ åbn et elements kontekstmenu og vælg Modificer/Ny ▸ Transparens.


Gennemsigtighedstilstand

Vælg hvilken gennemsigtighedstype du vil anvende.

Ingen gennemsigtighed

SlĂĄr farvegennemsigtighed fra. Dette er standardindstillingen.

Gennemsigtighed

Slår gennemsigtighed til. Vælg denne indstilling, og indtast derefter et tal i boksen, hvor 0 % er helt ugennemsigtig og 100 % er helt gennemsigtig.

Rulleknap for gennemsigtighed

Justerer gennemsigtigheden af den nuværende fyldfarve. Indtast et tal mellem 0 % (helt ugennemsigtig) og 100 % (helt gennemsigtig).

Farveovergang

Anvender en gennemsigtighedsfarveovergang på den nuværende fyldfarve. Vælg denne indstilling, og indstil derefter farveovergangsegenskaberne.

Type

Vælg den type af gennemsigtighedsfarveovergang du vil anvende.

Centrum pĂĄ X-aksen

Indtast den vandrette forskydning af farveovergangen.

Centrer pĂĄ y-aksen

Indtast den lodrette forskydning af farveovergangen.

Vinkel

Indtast en rotationsvinkel for farveovergangen.

Kant

Angiv hvor meget du vil justere det gennemsigtige område af farveovergangen. Standardværdien er 0 %.

Startværdi

Indtast en gennemsigtighedsværdi for begyndelsespunktet af farveovergangen, hvor 0 % er helt ugennemsigtig og 100 % er helt gennemsigtig.

Slutværdi

Indtast en gennemsigtighedsværdi for slutpunktet af farveovergangen, hvor 0 % er helt ugennemsigtig og 100 % er helt gennemsigtig.

ForhĂĄndsvisning

Brug forhåndsvisningen til at vise dine ændringer før du anvender gennemsigtighedseffekt på farveudfyldningen af det valgte objekt.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Støt os venligst!