Billede

Vælg et billede, de ønsker at bruge som en fyldbillede, eller tilføj dit eget billedmønster.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Formater ▸ fanebladet Flade ▸ Billede.


Billede

Oplister de tilgængelige billeder. Du kan også importere billeder.

For at omdøbe et billede, vælger du billedet, højreklikker på det og vælger Omdøb. For at slette et billede vælger du det, højreklikker på det og vælger Slet.

Tilføj/Importer

Find det billede, du vil importere, og klik derefter på Åbn. Billedet tilføjes nederst på listen over tilgængelige billeder.

note

Importerede billeder gemmes i din brugerprofil og kan bruges i andre dokumenter.


Indstillinger

Typografi

Størrelse

Flisernes størrelse og den tilpassede størrelse.

Placering

Vælg billedets forankringsplacering på objektfladen.

Fliseplacering

Fliseforskydning

Vælg fliseforskydningen i rækker eller kolonner. Brug rulleknappen til at angive forskydningens størrelse.

Eksempelfelt

Viser en forhĂĄndsvisning af den aktuelle markering.

Støt os venligst!