Bitmap

Vælg et bitmap, som du vil bruge som fyldbillede, eller tilføj dit eget bitmapmønster.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Formater ▸ Flade ▸ (fanebladet) Bitmaps.


Bitmap

Oplister de tilgængelige bitmaps. Du kan ogaå importere bitmaps.

For at omdøbe et bitmap vælger du det, højreklikker på det og vælger Omdøb. For at slette et bitmap vælger du det, højreklikker på det og vælger Slet.

Tilføj/Importer

Find bitmapbilledet, som du vil importere, og klik så på Åbn. Bitmapbilledet tilføjes i slutningen af listen over tilgængelige Bitmaps.

note

Importerede bitmaps gemmes i din brugerprofil og kan bruges i andre dokumenter.


Indstillinger

Typografi

Størrelse

Flisernes størrelse og den tilpassede størrelse.

Placering

Vælg bitmapbilledets forankringspunkt på objektfladen.

Fliseplacering

Fliseforskydning

Vælg fliseforskydningen i rækker eller kolonner. Brug rulleknappen til at angive forskydningens størrelse.

Eksempelfelt

Viser en forhĂĄndsvisning af den aktuelle markering.

Støt os venligst!