Farveovergange

Vælg en farveovergang, tilpas dens egenskaber eller gem den nye gradient.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Flade - Gradienter


Gradient

Lists the available gradients. You can also modify or create your own gradients.

Tilføj

Tilføjer en brugerdefineret farveovergang til den aktuelle liste. Angiv egenskaberne for din farveovergang, og klik så på denne knap.

Modificer

Anvender de aktuelle farveovergangsegenskaber til den valgte farveovergang. Hvis du vil, kan du gemme farveovergangen under et andet navn.

note

To rename a gradient, select the gradient, right-click and choose Rename. To delete a gradient, select the gradient, right-click and choose Delete.


Options

Use the options to define or modify a gradient.

Type

Vælg den farveovergang, du vil anvende.

Center X

Enter the horizontal offset for the gradient, where 0% corresponds to the current horizontal location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Center Y

Enter the vertical offset for the gradient, where 0% corresponds to the current vertical location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Vinkel

Indtast en rotationsvinkel til den valgte farveovergang.

Kant

Enter the amount by which you want to adjust the area of the endpoint color on the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

From Color

Vælg en farve for farveovergangens begyndelsesespunkt.

Enter the intensity for the color in the From Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

To Color

Vælg en farve for farveovergangens slutpunkt.

Enter the intensity for the color in the To Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Preview

Displays a preview of the current selection.

Støt os venligst!