Farveovergange

Vælg en farveovergang, tilpas dens egenskaber eller gem den nye farveovergang.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater ▸ Flade ▸ (fanebladet) Farveforløb.


Farveovergang

Oplister de tilgængelige farveovergange. Du kan også ændre eller oprette dine egne farveovergange.

Tilføj

Tilføjer en brugerdefineret farveovergang til den aktuelle liste. Angiv egenskaberne for din farveovergang, og klik så på denne knap.

Modificer

Anvender de aktuelle farveovergangsegenskaber til den valgte farveovergang. Hvis du vil, kan du gemme farveovergangen under et andet navn.

note

For at omdøbe en farveovergang vælger og højreklikker du på den og vælger Omdøb. For at slette en farveovergang vælger og højreklikker du på den og vælger Slet.


Indstillinger

Brug indstillingerne til at definere eller ændre en farveovergang.

Type

Vælg den farveovergang, du vil anvende.

Centrum på X-aksen

Indtast farveovergangens vandrette startpunkt , hvor 0% svarer til den aktuelle vandrette placering af slutpunktsfarven i farveovergangen. Slutpunktsfarven er den, som er valgt i feltet Til farve.

Centrum på Y-aksen

Indsæt det lodrette begyndelsespunkt i overgangen, hvor 0% svarer til den aktuelle lodrette placering af slutpunktets farve i overgange. Slutpunktets farve er den farve, der er valgt i feltet Til farve.

Vinkel

Indtast en rotationsvinkel til den valgte farveovergang.

Transition start

Indtast den længde, hvormed du vil justere fladen med slutpunktets farve i farveovergangen. Slutpunktsfarven er den farve, som er valgt i feltet Til farve.

Fra farve

Vælg en farve for farveovergangens begyndelsesespunkt.

Indtast intensiteten af farven i feltet Fra farve, hvor 0% svarer til sort og 100% til den valgte farve.

Til farve

Vælg en farve for farveovergangens slutpunkt.

Indtast intensiteten af farven i feltet Til farve, hvor 0% svarer til sort og 100% til den valgte farve.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Støt os venligst!