Farver

Vælg en farve at påføre, gem den aktuelle farveliste eller hent en anden farveliste.

For at tilgå denne kommando...

Tryk på knappen Farve i en at situationerne herunder:


Dialogsiden Farve

Farver

Palette

Vælg farvepalette i listefeltet for at udvælge farve til det valgte objekt. Palettens farvesæt vises herunder.

Seneste farver

Viser de senest valgte farver.

Tilpas palette

Klik på Tilføj for at åbne en dialog for at give den tilpassede farve et navn. Paletten ændres til "tilpasset".

Klik på Slet for at slette farven fra den tilpassede palette.

note

Du kan ikke tilføje eller slette farver på de paletter, din installation leverede.


Aktiv

Viser objektets aktuelt aktive farve. Røde, blå og grønne komponentværdier og farveværdiens hexadecimale notat vises lige nedenunder.

Ny

Viser den nye farve til objektet, som bliver på ført, når du klikker på OK.

R, G og B

Værdierne for de røde, blå og grønne komponenter i den nye farve. Du kan definere den nye farve ved at indsætte røde, grønne og blå værdier i de tilsvarende R, G og B-rullefelter. Tilladte værdier er 0 til 255.

Hex

Farveværdiens hexadecimale notation. Du kan indsætte den hexadecimale værdi i tekstfeltet Hex.

Vælg

Åbner dialogen Farvevælger til grafisk udvælgelse af den ønskede farve.

Nulstil

Indstiller ændringer, der er lavet på det aktuelle faneblad, til de gyldige, da denne dialog blev åbnet. Der vises ikke en bekræftelsesanmodning, når du lukker dialogen.

Støt os venligst!