Stregtyper

Rediger eller opret stiplede eller punkterede stregtyper.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Choose Format - Line - Line Styles tab.


Egenskaber

Stregtype

Marker typografien af linje, som du vil oprette.

Type

Vælg den kombinationen af streger og prikker, som du ønsker.

Tal

Indtast antal gange, du ønsker et punktum eller en streg vist i en sekvens.

Længde

Indtast længden af stregen.

Afstand

Indtast den plads, der skal være mellem prikker eller streger.

Tilpas til stregtykkelse

Justerer automatisk elementerne i forhold til længden af linjen.

Tilføj

Opretter en ny typografi med de aktuelle indstillinger. Giv den nye typografi et navn.

Modificer

Opdaterer den valgte stregtype med de nuværende indstillinger. For at ændre navnet på den valgte stregtype, skal du indtaste et nyt navn, når du bliver spurgt.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Indlæs stregtypetabel

Importerer en liste af stregtyper.

Gem stregtypetabel

Gemmer den nuværende liste af stregtyper, så du kan indlæse den igen senere.

Eksempelfelt

Viser en forhĂĄndsvisning af den aktuelle markering.

Støt os venligst!