Streg

Definer formateringsindstillingerne for den valgte linje eller den linje, som du vil tegne. Du kan også tilføje pilespidser til en linje eller ændre diagram symboler.

For at tilgå denne kommando...


Stregegenskaber

Typografier

Vælg linjetypografien som du ønsker at bruge.

Icon Line Style

Stregtype

Farver

Vælg en farve til linjen.

Icon Line Color

Stregfarve

Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

Gennemsigtighed

Angiv gennemsigtigheden for linjen, hvor 100 % svarer til fuldstændig gennemsigtig og 0 % til fuldstændig ugennemsigtig.

Ikon

Definerer indstillingerne for datapunktsymbolerne i dit diagram.

Vælg

Marker symbolet typografi som du vil bruge i dit diagram. Hvis du vælger Automatisk, bruger LibreOffice standardsymboler til den valgte diagramtype.

Bredde

Indtast en bredde for symbolet.

Højde

Indtast en højde for symbolet.

Bevar størrelsesforhold

Bevarer proportionerne på symbolet, når du indtaster en ny højde- eller breddeværdi.

Piletyper

Du kan tilføje pilespidser til en eller begge ender af den valgte linje. For at tilføje en brugerdefineret piletype til listen, vælg pilen i dit dokument, og klik på fanebladet Piletyper for denne dialog.

Typografi

Marker pilespidsen, som du vil anvende på den valgte linje.

Bredde

Indtast en bredde for pilespidsen.

Centreret

Placerer midten af pilespidsen (pilespidserne) på endepunktet (endepunkterne) for den valgte linje.

Synkroniser pilene

Opdaterer automatisk begge pilespidsindstillinger, når du indtaster en anderledes bredde, vælger en anden pilespidstype eller centrerer en pilespids.

Hjørne- og afslutningstypografier

Hjørnetypografi

Vælg den figur som skal bruges i linjens hjørner. I tilfælde af en lille vinkel mellem linjer vil der blive brugt en affaset form i stedet for en gering.

Afslutningstypografi

Vælg typografi for stregafslutningerne. Afslutningerne tilføjes også til indre tankestreger.

Eksempelfelt

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Støt os venligst!