Understreg

Understreger eller fjerner understregning fra den valgte tekst.

For at tilgå denne kommando...

Åbn menuen Formater - Tekst og vælg Enkelt udstregning eller Dobbelt undertregning.

Ikonet Understreg

Understreg


Hvis markøren ikke er i et ord, vil nyindtastet tekst blive understreget.

Enkelt understregning

Understreger den valgte tekst med en enkelt streg.

Dobbelt understregning

Understreger den valgte tekst med to streger.

Støt os venligst!