Justering (Tekstobjekter)

Vælg justeringsindstillingerne for den aktuelle markering.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Justering (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Vælg Modificer - Justering (objekter er valgt) (LibreOffice Draw).

Åbn kontekstmenu - vælg Justering (objekter markeret) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Venstre

Justerer de(t) markerede afsnit til venstre sidemargen.

Højre

Justerer de(t) markerede afsnit til højre sidemargen.

Centreret

Centrerer de(t) markerede afsnit på siden.

Lige margener

Justerer de(t) markerede afsnit til venstre og højre sidemargener. Hvis du vil, kan du også angive justeringsindstillingerne for den sidste linje af et afsnit ved at vælge Formater - Afsnit - Justering.

Støt os venligst!