Juster til bunden

Justerer den nederste kant af de valgte objekter vandret. Hvis kun et enkelt objekt er markeret i Draw eller Impress, bliver den nederste kant justeret til den nederste sidemargen.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Format - Align Text - Bottom.

From the tabbed interface:

Choose

From the sidebar:

Select Properties - deck.

From toolbars:

Icon Bottom

Bund


Objekterne justeres til den nederste kant af det nederste objekt i markeringen.For at justere individuelle objekter i en gruppe, for at redigere gruppen, vælg objektet, højreklik og vælg så en justeringsmulighed

Støt os venligst!