Højrejusteret

Højrejusterer kanterne af de valgte objekter. Hvis der kun er markeret et objekt i Impress eller Draw, bliver objektets højre kant justeret til sidens højremargen.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Justering - Højre.

Vælg Modificer - Justering - Højre (objekter markeret) (LibreOffice Draw).

På værktøjslinjen Juster (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klikker du på

Ikonet Højre

Højre


Objekter justeres til den højre kant af det objekt i markeringen der er længst til højre.

For at justere individuelle objekter i en gruppe, for at redigere gruppen, vælg objektet, højreklik og vælg så en justeringsmulighed

Støt os venligst!