Giver dig mulighed for at definere sidelayout, nummerering og papirformater for enkelt- og flersidede dokumenter.

For at tilgå denne kommando...


 Fanebladet Sideformat

Markere det maksimale udskrivningsområde på en side

Papirformat

Vælg fra en liste med foruddefinerede papirstørrelser eller anvend et brugerdefineret papirformat.

Format

Select a predefined paper size, or create a custom format by entering the dimensions for the paper in the Height and Widthboxes.

Bredde

Viser bredden af det valgte papirformat. For at oprette et brugerdefineret format, skal du indtaste en bredde her.

Højde

Viser højden af det valgte papirformat. For at oprette et brugerdefineret format, skal du indtaste en højde her.

Papirretning

Vælg papirretning til visning og udskrivning.

Stående

Viser og udskriver det aktuelle dokument med papiret vendt lodret.

Liggende

Viser og udskriver det aktuelle dokument med papiret vendt vandret.

Tekstretning

Vælg tekstretningen, som du vil bruge i dit dokument. Tekstretningen "højre mod venstre (lodret)" roterer alle layoutindstillinger til højre med 90 grader, undtagen sidehovedet og sidefoden.

note

Tekstretning vises kun, hvis Asiatisk eller Komplekst tekstlayout (= CTL) er indstillet under ▸ Sprogindstilling ▸ Sprog.


Eksempelfelt

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Papirbakke

Marker papirkilden for din printer. Hvis du ønsker det, kan du tildele forskellige papirbakker til forskellige sidetypografier. Tildel for eksempel en anden bakke til typografien Første side og læg dit fortrykte brevpapir i denne bakke.

Margener

Angiv den plads, der skal være mellem kanterne af siden og dokumentteksten.

Venstre

Indstil den bredden på det tomme mellemrum mellem sidens venstre kant og dokumentets tekst.

Højre

Indstil den bredden på det tomme mellemrum mellem sidens højre kant og dokumentets tekst.

Top

Indtast hvor meget plads, der skal være mellem den øverste kant af siden og dokumentteksten.

Bund

Indtast hvor meget plads, der skal være mellem den nederste kant af siden og dokumentteksten.

Layoutindstillinger

Støt os venligst!