Indrykning og afstand

Sætter afsnittets indstillinger for indrykning og afstand.

note

For at ændre de måleenheder, der bruges i denne dialog vælger du ▸ LibreOffice Writer ▸ Generelt og vælger derefter en ny måleenhed i området Indstillinger.


For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Afsnit - Indrykning og afstand.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Indents & Spacing tab.


Indryk

Angiv den afstand, der skal være mellem venstre og højre sidemargener og afsnittet.

Før tekst

Indtast den afstand, som du vil indrykke afsnittet fra sidemargenen. Hvis afsnittet skal udvides ind i sidemargenen, skal du indtaste et negativt tal. I venstre mod højre-sprog indrykkes den venstre kant af afsnittet i forhold til venstre sidemargen. I højre mod venstre-sprog indrykkes den højre kant af afsnittet i forhold til højre sidemargen.

Efter tekst

Indtast den afstand, som du vil indrykke afsnittet fra sidemargenen. Hvis afsnittet skal udvides ind i sidemargenen, skal du indtaste et negativt tal. I venstre mod højre-sprog indrykkes den højre kant af afsnittet i forhold til højre sidemargen. I højre mod venstre-sprog indrykkes den venstre kant af afsnittet i forhold til venstre sidemargen.

Første linje

Indrykker den første linje af et afsnit med den værdi, som du indtaster. For at lave en hængende indrykning, indtast en positiv værdi for "Før tekst" og en negativ værdi for "første linje". For at indrykke den første linje af et afsnit, som bruger nummerering eller punkttegn, vælg "Formater - Punktopstilling og nummerering - Placering".

Automatisk

Indrykker automastisk et afsnit efter skrifttypestørrelsen og linjeafstanden. Indstillingen i feltet Første linje ignoreres.

Afstand

Angiv den plads, der skal være mellem udvalgte afsnit.

Over afsnit

Indtast den plads, som du vil have over de(t) valgte afsnit.

Under afsnit

Indtast den plads, som du vil have under de(t) markerede afsnit.

Indsæt ikke mellemrum mellem afsnit med samme typografi

Gør at ekstra afstand før og efter afsnittet ikke tilføjes, når foranstående og efterfølgende afsnit har samme typografi.

Linjeafstand

Angiv den plads, der skal være mellem tekstlinjer i et afsnit.

Enkelt

Gælder enkelt linieafstand til det aktuelle afsnit. Dette er standardindstillingen.

ikonet Linjeafstand 1

Linjeafstand 1

1,15 linje

Sætter linjeafstanden til 1,15 linje.

Ikonet Linjeafstand 1,15

Linjeafstand 1,15

Halvanden

Angiver linieafstanden til 1,5 linjer.

Ikonet Linjeafstand 1,5

Linjeafstand 1,5

Dobbelt

Indstiller linieafstanden til to linjer.

Ikonet Linjeafstand 2

Linjeafstand 2

Proportional

Vælg denne indstilling og indtast så en procentværdi i kassen, hvor 100% svarer til enkelt linjeafstand.

Mindst

Sæt minimum linjeafstand til værdien som du indtaster i boksen.

tip

Hvis du bruger forskellige skriftstørrelser indenfor et afsnit, bliver linjeafstanden automatisk justeret til den største skriftstørrelse. Hvis du fortrækker at have samme afstand for alle linjer, skal du angive en værdi i Mindst, som svarer til den største skriftstørrelse.


Skydning

Sæt højden af den lodrette mellemrum der bliver indsat mellem to linjer.

Fast

Indstiller linjafstanden, så den passer nøjagtig til den værdi, du indtaster i feltet. Dette kan give beskårne tegn.

af

Indtast værdien der skal bruges for linjeafstanden.

Eksempelfelt

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Støt os venligst!